Şizofreni Belirtileri

Şizofreni belirtileri aşağıdaki gibidir:

Şizofreni Erken Belirtileri

Rahatsızlık belirtileri genelde 15-25 yaş aralığında ortaya çıkar. Bu yaşlarda ortaya çıkacak ilk işaretler tipik ergenlik davranışları nedeniyle göz ardı edilebilir.
Erken şizofreni belirtileri şunlardır:

 • Kendini arkadaşlardan ve aileden izole etme
 • Arkadaş ve sosyal grupları değiştirme
 • Odaklanma ve konsantrasyon zorluğu
 • Uyku problemleri
 • Sinirlilik ve ajitasyon
 • Derslerde zorlanma ya da düşük akademik performans

Şizofreni Pozitif Belirtileri

Şizofreninin “pozitif” belirtileri, sağlıklı insanlarda görülmeyen psikotik davranışları işaret eder. Pozitif şizofreni belirtileri şunlardır:

 • Halüsinasyonlar: Halüsinasyonlar gerçek gibi görünen fakat zihinde yaratılmış deneyimlerdir. Çevrede bulunanların görmediği objeler görme, duymadığı sesler duyma ya da almadığı kokular alma halüsinasyon belirtileridir.
 • Hezeyanlar: Aksine kanıt ya da gerçeklere rağmen takıntılı biçimde belirli inanç ve düşüncelere sahip olma ve bunları değiştirememe durumudur.
 • Düşünce bozuklukları: Bunlar alışılmadık düşünme veya bilgi işleme yöntemleridir.
 • Hareket bozuklukları: Sürekli tekrar eden hareketler, garip duruşlar ya da donup kalmalar bu çeşit bozukluklar arasındadır.

Şizofreni Negatif Belirtiler

Negatif belirtiler, bir kişinin duygu, davranış ve yeteneklerinde bozulmalara neden olur. Negatif şizofreni belirtileri şunlardır:

 • Düşünme ya da konuşmada dağınıklık, konuşurken konudan konuya atlama, uydurma kelime ve ifadeler kullanma
 • Dürtülerini kontrol edememe
 • Garip duygusal tepkiler
 • Duygu ve ifade eksikliği
 • Hayata karşı ilgisizlik
 • Sosyal izolasyon
 • Zevk alamamak
 • Bir işe başlayamama ya da devam ettirememe
 • Gündelik aktiviteleri yerine getirmede zorluklar

Bilişsel belirtiler

Şizofreninin bilişsel belirtileri bazen oldukça hafif bir şekilde kedini gösterir. Öyle ki, bu belirtileri tespit etmem mümkün olmayabilir. Ancak bu rahatsızlık hafıza ve düşünme yetisini etkileyebilmektedir.
Bilişsel şizofreni belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Düşüncede dağınıklık, odaklanma ve dikkatini vermede zorlanma
 • Bilgiyi anlama ve karar verirken bu bilgiyi kullanma konusunda zayıflık
 • Öğrenme güçlükleri
 • Kavrama eksikliği veya belirtilerinden habersiz olma

Şizofreni belirtilerini tespit etmek zor olabilir. Teşhis koyabilmek için hastalık hakkında çok geniş bir bilgiye sahip olmak gerekir.

Şizofreni Nedenleri

Şizofrenin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmemektedir. Araştırmacılar çeşitli faktörlerin hastalığın ortaya çıkışında rol düşünmekteler. Şizofreni risk faktörleri şunlardır:

 • Biyolojik faktörler
 • Genetik faktörler
 • Çevresel faktörler

Hastalar üzerinde yapılmış görüntüleme testlerine dayalı son araştırmalar, beyin yapısındaki anormalliklerin şizofreninin nedeni olabileceğini düşündürmektedir. Bu araştırmalar devam etmektedir. Beyindeki kimyasal anormalliklerin, belirtilerin birçoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır.
Beynimizde bulunan bazı kimyasallar duygu ve davranışlarımızı etkilemektedir. Araştırmacılar, bu kimyasalların düşük seviyelerinin şizofreninin görülme riskini artıracağına da inanıyorlar.
Genetik faktörlerin de etkili olduğu düşünülüyor. Aile geçmişinde şizofreni olanların bu hastalığa yakalanma riskleri artmaktadır.
Şizofreni nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Doğumda ya da bebeklikte toksin ya da virüslere maruz kalma
 • Enflamatuar (iltihaplı) veya otoimmün (vücudun kendi bağışıklık sistemine saldırması) bir hastalığı olma
 • Zihin değiştiren ilaçlar kullanma
 • Yüksek stres seviyesi

Şizofreni Belirtileri Testi ve Teşhisi

Teşhis koymak için tek bir test yoktur. Tam bir psikiyatrik muayene yapılmadan teşhis koymak zordur. Bu nedenle, şüpheleriniz varsa, bir psikiyatriste ya da akıl sağlığı uzmanına gitmelisiniz.
Muayeneye gittiğinizde şu konularda sizden bilgi istenecektir:

 • Sağlık geçmişiniz
 • Akıl sağlığınız
 • Ailenizin sağlık geçmişi

Bunların dışında sizden istenebilecekler:

 • Fiziksel test
 • Kan tahlili
 • MR ay da tomografi gibi görüntüleme testleri

Bazen, şizofreni belirtilerine çok benziyor olsa bile, ortaya çıkan semptomların başka nedenleri olabilir. Bu nedenler:

 • Uyuşturucu madde kullanımı
 • Bazı ilaçlar
 • Diğer akıl hastalıkları

Doktorunuzun şizofreni tanısı koyabilmesi için, bir aylık bir dönemde en az iki belirti göstermeniz gerekir. Bu belirtiler:

 • Halüsinasyonlar
 • Hezeyanlar
 • Düzensiz konuşma