Eshab-ı Kiram

|Eshab-ı Kiram
Eshab-ı Kiram2020-07-18T12:00:25+00:00

Günde 100 Günahın silinmesi için

21 Haziran 2019|Categories: Dua Kapısı, Eshabı Kiram|

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh-’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:Her kim günde yüz kere:Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.” derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)

ASHAB-I KİRAM MUCİZESİ

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin mânevî terbiyesi neticesinde; kız çocuklarını diri diri gömen, zulüm ve isyan karanlıklarına gömülmüş yarı vahşî câhiliye insanları; ince ruhlu, hassas gönüllü, gözü yaşlı birer sahâbî oldular. Kız çocuklarını âdeta annelerinin yüreklerinden kopararak diri diri gömen, zulüm ve isyan karanlıklarına gömülmüş yarı vahşî câhiliye insanları, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin mânevî terbiyesi neticesinde; ince ruhlu, hassas gönüllü, gözü yaşlı birer sahâbî oldular, insanlığın hâlâ gıpta ile seyrettiği muhteşem bir fazîletler medeniyeti inşâ ettiler.İslâm hukukunun en mühim sîmâlarından biri olan Karâfî (v. 684) şöyle der:“Peygamber Efendimiz’in hiçbir mûcizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashâb-ı kirâm, O’nun nübüvvetine delil olarak kâfi gelirdi.” [...]

RESÛLULLÂH (S.A.V.)’İN DİLİNDEN ASHÂBI

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:“Ashabım hakkında Allah’tan korkunuz. Benden sonra onları he­defe alıp (aleyhlerinde konuşmayınız). Onları kim severse, bana karşı besle­miş olduğu sevgi ile sevmiştir. Kim onlara buğzederse, bana olan buğzundan dolayı etmiştir. Kim onlara eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Bana kim eza ederse, Allah’a karşı çıkmış olur. Kim ki Allah’a karşı çıkıp isyan ederse, Allah’ın onu yakalayıp cehenneme atması yakın olur. Ashabıma küfretmeyin (kötü söz söylemeyin). Sizden biriniz, Uhud (dağı) kadar altın tasadduk etse, onların tasadduk ettiği bir buçuk müd (iki rıtıl yani yirmi kile) kadar olmaz. Ashabıma sövenin, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Allah onu [...]

Ashab-ı Kiram Kimdir?

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü'mine "Sahâbî" denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz. Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından hiçbirinin sonradan kâfir olmayacağını , ya'nî Müslümanlıktan çıkmayacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi.Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kirâmı üçe ayırmıştır:1. Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir.2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü yardımda ve [...]

Peygamberimiz (sav)’in yiğit dostları: Ashab-ı Kiram

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’i gören, ona iman edip kendisiyle birlikte hareket eden kişilere sahabi denir. Sahabe ve ashab, sahabinin çoğuludur. Sahabe, İslâm’ı din olarak seçtikleri ilk andan itibaren Peygamberimiz (sav)'e çok güçlü bir imanla bağlanmışlardır. Hayatlarının büyük bir kısmını Peygamberimiz (sav)'in yanında geçirmişler, İslam dininin yayılması için Peygamberimiz (sav)'le birlikte mücadele etmişlerdir. Onların Peygamber (sav)'e olan bu kopmaz sarsılmaz bağlılıkları dönemin müşriklerinin ve kafirlerinin çok tepkisine neden olmuş ve Müslüman oldukları için bu çevreler tarafından tehdit edilmiş, işkenceye maruz kalmış, ölümle karşılaşmış hatta bir kısmı şehit olmuştur. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Allah’a ve Hz. Muhammed (sav)’e bağlılıklarını terkeden olmamıştır. Bu nedenle [...]

Ashâb-ı Kirâm

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Arapça’da “dost, arkadaş” manalarında kullanılan “sâhib” kelimesinin çoğulu “ashâb” tır. “Ashâb-ı Kirâm, Rasûlullâh aleyhisselâmın şerefli dostları demektir. “Ashâb” kelimesiyle eş anlamlı olmak üzere, “Sahâbe” kelimesi de kullanılır. Müslüman olarak dünya gözüyle Rasûlullah aleyhisselâmı görüp sohbetinde bulunan sonra da iman üzere ölen kimselere denir. Bir kimse rüyasında Peygamber Efendimizi görmekle sahâbî olamayacağı gibi, Hz. Abdullah b. Ümmi Mektûm (r.a) gibi görme engelli oluşu sebebiyle de ashâb-ı kiramın dışına çıkarılamaz. Rasûlllah aleyhisselâmla sohbeti etmiş olması onun sahabiliğinin delilidir. Yine, “Bir şeyde itibar o şeyin son durumuna göredir” kaidesi gereğince Rasûlullah aleyhisselâmın mü’min olarak sohbetinde bulunup sonra irtidat eden (dinden dönen) fakat tekrar iman [...]

ASHAB-I KİRAM KİMDİR?

21 Haziran 2019|Categories: Eshabı Kiram|

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir an gören, bir an konuşan mümine “Sahabe” denir. Birkaç tanesine “Eshab” veya “Sahabe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kiram denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefatından sonra imana gelen veya Müslüman iken, sonra mürtet olan yani Müslümanlıktan çıkan sahabe olamaz. Zaten Peygamber efendimiz, Ashabından hiçbirinin sonradan kâfir olmayacağını, yani Müslümanlıktan çıkmayacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi.Ehli-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kiramı üçe ayırmıştır: 1. Muhacirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, Medine şehrine hicret edenlerdir.2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhacirlere her türlü yardımda ve fedakârlıkta bulunacaklarına söz veren [...]

262. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Gerçek yoksul sadaka isteyemeyen

9 Haziran 2019|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.262. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Gerçek yoksul sadaka isteyemeyen:262. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreResûlullah sav şöyle buyurmuştur:Yoksul kimse, kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulankimse değildir. Gerçek yoksul, (sadaka isteyemeyen) iffetli ve nezih kimsedir.(B4539 Buhârî, Tefsîr, (Bakara) 48; M2394 Müslim, Zekât, 102)Buhârî ve Müslim’deki bir rivayete göre “İnsanları dolaşıp bir iki lokma vebir iki hurma ile savuşturulan, yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçiminisağlayacak imkânı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği içinsadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.”buyurmuştur.(B1479 Buhârî, Zekât, 53; M2393 Müslim, Zekât, 101)(276)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z [...]

GÜNDE 100 GÜNAH SİLDİREN DUA

14 Mayıs 2019|Categories: Dua Kapısı, Eshabı Kiram|

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh-’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:Her kim günde yüz kere:Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter.” derse o kimse için on köle azâd etmiş sevâbı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” (Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915)

Halife HZ. OSMAN BİN AFFAN (R.A.)

14 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, İslam alimleri|

Halife HZ. OSMAN BİN AFFAN (R.A.)Yazar:Ali SEYYAR, Kategoriler:176.Sayı, Sahabe Albümü"Cennetle müjdelenen Hz. Osman bin Affan¸ zengin olan sahabilerden olmasının yanı sıra¸ cömertliği ve takvası ile de Müslümanlara örnek teşkil eden bir sahabidir. Hz. Osman¸ servetini Allah yolunda harcamaktan çekinmezdi."Hz. Osman (r.a.)¸ İslâm'la şereflendiği sırada 34 yaşında idi. Babasından kendisine büyük bir zenginlik kalan Hz. Osman¸ baba mesleği olan ticarete devam etti. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kızı Hz. Rukiye ile evlenen Hz. Osman¸ eşi ile birlikte Mekke'den Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra bir grup Müslüman'la birlikte Mekke'ye döndü. Sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra birinci halife [...]

Halife HZ. Ali (R.A.)

14 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, İslam alimleri|

Halife HZ. Ali (R.A.)Yazar:Ali SEYYAR, Kategoriler:177.Sayı, Sahabe AlbümüHz. Ali (r.a.)¸ iman ve güzel ahlâkıyla yoksulluk dönemlerinde iffet ve haysiyetini koruyabildiği gibi refah dönemlerinde de şükür ve tasaddukta bulunarak¸ zenginliğin hakkını verebilmiştir. Ona ait aşağıdaki sözler¸ sosyal hayata nasıl baktığının ve sosyal sorumluluk bilincini nasıl geliştirdiğinin bir göstergesidir:Darlık ZamanındaBile Cömertliğini Kimseden Esirgemeyen İslâm'ın 4. HalifesiHz. Ali (r.a.)¸ gerek yoksulluk¸ gerekse refah dönemlerinde son derece kanaatkâr ve zâhid bir hayatı benimsemiştir. Bununla birlikte toplumsal sorunlara karşı her zaman sosyal duyarlı davranmış ve yoksulların hamiliğini seve seve üstlenmiştir. Yoksulluğun da zenginliğin de birer imtihan vesilesi olduğunu ancak zenginlik imtihanının daha zor olacağının şuurunda [...]

Halife HZ. Ömer Bin Hattab (R.A.)

14 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, İslam alimleri|

Halife HZ. Ömer Bin Hattab (R.A.)Yazar:Ali SEYYAR, Kategoriler:175.Sayı, Sahabe Albümü"Hz. Ömer (r.a.)¸ gerçekten dünyaya ve yemeklere hiç aldırış etmeyen bir sahabiydi. Bir gün kızı Hafsa'nın yanına gittiğinde kendisine çorba ikram edilmişti. Kızı¸ çorbanın üstüne ayrıca zeytinyağı döktüğünde babası şöyle dedi: "Bir kapta iki katık mı? Allah'a kavuşuncaya kadar iki katığı bir arada yemeyeceğim."Cennetle müjdelenen sahabilerden olan Hz. Ömer bin Hattab (r.a.)¸ Hicret'ten 40 sene önce dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde deve çobanlığı yapmıştır. Gençliğinde ise Arap eşrafın meşgul oldukları nezih işlerle vakit geçirmiştir. Ukkaz Pazarı'nda pehlivanlık yapmış¸ binicilikte maharetini göstermiş¸ hitabeti güzel ve okur-yazarlığı da ileri düzeyde idi. Kazancını ticaretten elde [...]

264. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Düğün davetine icabet etmeyen

13 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.264. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Düğün davetine icabet etmeyen:264. Yine Ebû Hüreyre’den (ra), rivayet edildiğine göreHz. Peygamber sav şöyle buyurmuştur:Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp, gelmeyeceklerindavet edildiği düğün yemeğidir. (Mazeretsiz) düğün davetine icabetetmeyen, (âdeta) Allah’a ve Resûlü’ne karşı gelmiş olur. 44(M3525 Müslim, Nikâh, 110)Buhârî ve Müslim’de yer alan Ebû Hüreyre (ra) rivayeti şöyledir:Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağırıldığı, fakirlerin davet edilmediğidüğün yemeğidir.(B5177 Buhârî, Nikâh, 73; M3521 Müslim, Nikâh, 107)(277)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download [...]

263. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar

13 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.263. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar:263. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreHz. Peygamber sav şöyle buyurmuştur:Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar, Allah yolundacihad etmiş gibi mükâfat alırlar.Ravi, sanıyorum “(O kimseler), bıkmadan gece ibadet eden,ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir.” buyurdu, dedi.(B6007 Buhârî, Edeb, 26; M7468 Müslim, Zühd, 41)(276)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download mp3 Birbirinden güzel Havas Dua örnekleri çeşitleri---------------------------------------------------------------

262. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Gerçek yoksul sadaka isteyemeyen

12 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.262. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Gerçek yoksul sadaka isteyemeyen:262. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreResûlullah sav şöyle buyurmuştur:Yoksul kimse, kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulankimse değildir. Gerçek yoksul, (sadaka isteyemeyen) iffetli ve nezih kimsedir.(B4539 Buhârî, Tefsîr, (Bakara) 48; M2394 Müslim, Zekât, 102)Buhârî ve Müslim’deki bir rivayete göre “İnsanları dolaşıp bir iki lokma vebir iki hurma ile savuşturulan, yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçiminisağlayacak imkânı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği içinsadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.”buyurmuştur.(B1479 Buhârî, Zekât, 53; M2393 Müslim, Zekât, 101)(276)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z [...]

261. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Orta parmağını birleştirdi

12 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.261. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Orta parmağınıbirleştirdi:261. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreResûlullah sav şöyle buyurmuştur:Kendisinin yahut bir başkasının yetimlerinin sorumluluğunu üstlenen kimseile ben, cennette şöyle olacağız.Hadisi rivayet eden Mâlik b. Enes, şehâdet parmağıyla orta parmağınıbirleştirerek göstermişti.(M7469 Müslim, Zühd, 42)(275)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download mp3 Birbirinden güzel Havas Dua örnekleri çeşitleri---------------------------------------------------------------

260. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Cennette şöylece beraber bulunacağız

11 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.260. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Cennette şöylece beraberbulunacağız:260. Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah sav :Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse, cennette şöylece beraberbulunacağız, buyurdu ve şehâdet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve ikiparmağının arasını açtı.(B5304 Buhârî, Talâk, 25)(274)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download mp3 Birbirinden güzel Havas Dua örnekleri çeşitleri---------------------------------------------------------------

259. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Onları gücendirmiş olabilirsin

11 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.259. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Onları gücendirmiş olabilirsin:259. Rıdvan Biatı’na (Hudeybiye Antlaşması’na) katılanlardanEbû Hübeyre Âiz b. Amr el-Müzenî (ra) anlatıyor:Ebû Süfyan; aralarında Selmân, Suheyb ve Bilâl’in de bulunduğubir grup Müslümanın yanına geldiğinde onlar:–Allah’ın kılıçları (Müslümanlar), Allah’ın düşmanı (Ebû Süfyan)üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebû Bekir:–Kureyş’in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz, diye karşılıkverdi. Sonra da Peygamber’e sav gelerek durumu bildirdi. Resûlullah sav :–Ebû Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isenRabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu.Bunun üzerine Ebû Bekir (ra) onların yanlarına gelerek:–Kardeşlerim (Ebû Süfyân yüzünden) sizleri gücendirdim mi, deyince, onlar:–Hayır, sana gücenmedik. Allah sana (her [...]

60. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Bir adam çıkageldi sorular sordu

6 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

60. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Bir adam çıkageldi sorular sordu:60. Ömer b. Hattâb (ra) anlatıyor:Bir gün Allah Resûlü’nün yanında otururken yanımıza bir adam çıkageldi;elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı, uzak yoldan gelmişe benzemiyordu.Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber’in önüne kadar gelip oturdu vedizlerini Peygamber’in dizlerine dayadı,ellerini de uyluklarına koydu ve:–Ey Muhammed, İslâm’ın ne olduğunu bana söyle, dedi. Resûlullah :–İslâm, “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed de Allah’ın Resûlü’dür”, diyeşehâdet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman,gücün yeterse hacca gitmendir, buyurdu. Adam:–Doğru söylüyorsun, dedi. Hem sorup, hem de tasdik etmesituhafımıza gitti. Ondan sonra:–İman nedir, diye sordu. Peygamber de :–İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine veâhiret gününe, [...]

258. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Dua edenleri yanından kovma

5 Aralık 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.258. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Dua edenleri yanından kovma:258. Sa’d b. Ebû Vakkâs (ra) anlatıyor:Altı kişi Peygamber sav ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler Peygamber’e sav :–Bunları kov ki, bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler, dediler.Orada benimle İbn Mes’ûd ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilâl ve isminisöylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resûlullah’ın sav gönlüne bazı şeylerdoğdu ve içinden (müşriklerin teklifi yönünde) bazı düşünceler geçirdi.Bunun üzerine Allah Teâlâ, “Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’nadua edenleri yanından kovma!” 43 meâlindeki âyeti indirdi.(M6241 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 46)(271)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir [...]

257. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Üç kişi beşikte konuşmuştur

29 Kasım 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.257. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Üç kişi beşikte konuşmuştur:257. Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreHz. Peygamber sav şöyle buyurmuştur:Üç kişinin dışında beşikte iken konuşan olmamıştır. Bunlar, Meryem oğlu İsa veCüreyc’e şahitlik yapan çocuktur. Cüreyc âbid bir adamdı. Kendine bir ibadethaneedinerek orada ibadete koyulmuştu. (Bir gün) namaz kılarken annesi gelip:–Ey Cüreyc, diye seslendi. Cüreyc (içinden):–Yâ Rabbi, anneme cevap vermekle, namaza devam etmek arasında kaldımdedi ve namaza devam etti. Annesi dönüp gitti. Ertesi gün yine gelip:–Ey Cüreyc, diye çağırdı. Oğlu (yine içinden):–Yâ Rab, anneme cevap vermekle namaza devam etmek arasında kaldım,dedi; yine namazına devam etti. Ertesi gün yine gelip;–Ey Cüreyc, diye çağırdı. Oğlu:–Yâ Rab, anneme [...]

256. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Cennetin kapısında durdum

28 Kasım 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.256. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Cennetin kapısında durdum:256. Üsâme’den (ra) rivayet edildiğine göreHz. Peygamber sav şöyle buyurmuştur:Cennetin kapısında durdum. Baktım ki, oraya girenlerin çoğu yoksullar.Zenginler ise (hesapları görülmek için) alıkonulmuştu. Yalnız, cehennemlikolanların cehenneme götürülmeleri için emir verilmişti; (bu sefer)cehennemin kapısında durdum, baktım ki, oraya girenlerin genelinin kadınlarolduğunu gördüm.42(B6547 Buhârî, Rikâk, 51; M6937 Müslim, Zikir, 93)(268)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download mp3 Birbirinden güzel Havas Dua örnekleri çeşitleri---------------------------------------------------------------

255. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Duasını kabul eder

27 Kasım 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, Peygamber Efendimizin Hayatı|

.255. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Duasını kabul eder:255. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göreResûlullah sav şöyle buyurmuştur:Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardırki Allah’ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır(yeminini ve duasını kabul eder).(M6682 Müslim, Birr, 138)(267)--------------------------------------------------------------- BURAYI DA ZİYARET EDEBİLİRSİNİIZ  Rüya Tabiri - Fihrist A dan Z ye Taberi Tefsiri - Kuranı Kerimin tamamı Gavs'ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani - Bütün Makaleler Esmaül Hüsna ile Havaslı Zikirler Karışık Dini Dosyalar indir Download mp3 Birbirinden güzel Havas Dua örnekleri çeşitleri---------------------------------------------------------------