Fıkıh

|Fıkıh
Fıkıh2020-07-18T11:58:45+00:00

Ahiret hesabını hafifleten Amel

26 Haziran 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

Ahiret hesabını hafifleten AmelAhiret hesabını hafifletmek için neler yapılmalı?Kıyâmet gününün dehşet verici hesâbından selâmetle çıkabilmek için bilhassa kul haklarından sakınıp hak sahipleriyle helâlleşmek zarûrîdir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bu hususta ümmetine pek çok tavsiyelerde bulunmuşlardır. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:“Kimin üzerinde bir din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin!Aksi hâlde, kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktârınca sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikāk 48)Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulur:“Ey [...]

“Rabbena ve lekel hamd” ne demek?

10 Haziran 2019|Categories: FIKIH|

“Rabbena ve lekel hamd” ne demek? “Rabbena lekel hamd hamden kesiran tayyiben mubareken fihi” ne anlama geliyor? “Rabbena ve lekel hamd” duasının fazileti nedir?Hanefilerde cemaatle namaz kılarken rukudan kalkınca “Rabbena lekel hamd” ,”Rabbena ve lekel hamd”, “Alahumme rabbena lekel hamd” veya “Rabbena lekel hamd hamden kesiran tayyiben mubareken fihi” denir. Bu duayı söylemek sünnettir.“RABBENA VE LEKEL HAMD” NE DEMEK?Okunuşu: Rabbena ve lekel hamdAnlamı: “Rabbimiz, hamd sanadır.”RABBENA LEKEL HAMD HAMDEN KESİRAN TAYYİBEN MUBAREKEN FİHİOkunuşu: “Rabbena ve lekel hamd. Hamden kesiran tayyiben mubareken fih”Anlamı: Rabbimiz, hamd sanadır. Çok temiz ve mübarek hamdler Allah’adır!“RABBENA LEKEL HAMD” DEMENİN FAZİLETİRifâa bin Râfiʻ ez-Zürakî (r.a) şöyle [...]

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETLERİ

6 Haziran 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETLERİŞevval orucu nedir? Şevval orucunun fazileti nedir? Şevval orucu ile ilgili hadis var mı? Peygamber Efendimizin (s.a.v) hiç terketmediği sünnet Şevval orucu hakkında bilmemiz gerekenler…Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonra Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hiç terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap.Ramazan bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesîle olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç rûhâniyetini nâfilelerle [...]

SADAKA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

2 Haziran 2019|Categories: FIKIH|

SADAKA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLERSadaka nedir? Sadakanın önemi nedir? Sadakanın çeşitleri nelerdir? Sadaka vermenin faziletleri nelerdir? Kuran’da geçen sadaka ayetleri ve Hadis-i şerifler nelerdir? Sadaka ile ilgili ayet ve hadisleri sizler için derledik.Sadaka, hem zekât hem de  hayır-hasenât anlamına gelir. Zekâta sadaka da denilmektedir. Farz olan zekât ile nâfile olan sadaka Kur’an ve hadislerde “sadaka” sözüyle ifade edilmektedir.SADAKA NEDİR?Sevaptan başka herhangi bir karşılık beklemeden sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak adı sadakadır. Sadaka denilince ilk anda aklımıza, çarşıda-pazarda dilenenlere verilen küçük maddî yardımlar gelir. Bunlar sadakanın yaygın fakat çok özel bir çeşididir. Aslında Allah rızâsı için yapılan [...]

ALLAH KATINDA İSMİNİZ HANGİ SIFATTA GEÇİYOR?

1 Haziran 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

ALLAH KATINDA İSMİNİZ HANGİ SIFATTA GEÇİYOR?Kişi hangi amelle Allah katında bir sıfat kazanır? Allah katındaki sıfatınız nedir?Cenâb-ı Hak buyuruyor:“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf, 19)ALLAH KATINDA İSMİNİZ HANGİ SIFATLA GEÇİYOR?Resûlullah buyurdular:“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da Cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.” (Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105)Bilindiği gibi yalan, dile ait bir âfettir. Dil ise, kalbin sözcüsü olarak [...]

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

31 Mayıs 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLERKadir Gecesi nedir?  Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamber Efendimiz’e vahyedilmeye başlandığı gecedir.KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER“Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)Kadir Suresi’nin tefsiri için tıklayınız…“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)Duhan Suresi’nin tefsiri için tıklayınız….KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER“Kadir Gecesi’ni, [...]

ALLAH DOSTLARINDAN RAMAZAN MESAJLARI

30 Mayıs 2019|Categories: Dua İsteyenler, FIKIH|

ALLAH DOSTLARINDAN RAMAZAN MESAJLARIAllah’ın salih kulları olan Allah dostları Ramazan-ı Şerif’i nasıl geçirirdi? Allah dostlarından İmâm-ı Rabbânî, Mirza Mazhar Cân-ı Cânan, Caferi Sâdık, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Musa Topbaş Efendilerin Ramazan mesajlarını derledik.İmâm-ı Rabbânî –rahmetullahi aleyh- Ramazân-ı Şerîf’e de çok îtinâ gösterir, bu mübârek ayda en az üç hatim indirirdi. Hadislerde bildirildiği gibi iftar yapmakta acele eder, sahur yemeğini geciktirirdi. Ramazan’ın son 10 gününde îtikâfa girerdi. Zekât üzerinde hassâsiyetle dururdu.Herhangi bir yerden bir hediye geldiğinde, üzerinden bir sene geçmesini beklemez, karşılıksız gelen bu tür malların derhâl hesâbını yaparak zekâtını verirdi. Zekât verirken de ilk olarak ıslah ve irşad faaliyetlerinde bulunanları, [...]

RAMAZAN’IN SON ON GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

29 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

RAMAZAN'IN SON ON GÜNÜ YAPILACAK İBADETLERRamazan’ın son 10 günü neler yapılır? Ramazan’ın son 10 günü neye girilir? Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek vacip midir? Ramazan’ın son 10 günü yapılacak tesbihler ve ibadetler…Ramazan’da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz’in yaptığı ibadetlerdir.İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi:“Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan’ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan [...]

RAMAZAN’IN FAZİLETİNİ BİLSEYDİNİZ

28 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

RAMAZAN'IN FAZİLETİNİ BİLSEYDİNİZÖmür takvimi içerisinde müs­tesnâ bir lûtuf ve rahmet ayı… Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e bahşettiği, mânevî kıymetlerle dolu, ilâhî bir hazine olan Ramazan Ayı’nın fazileti nedir?Ramazân-ı Şerîf, ömür takvimi içerisinde müs­tesnâ bir lûtuf ve rahmet ayı… Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e bahşettiği, mânevî kıymetlerle dolu, ilâhî bir hazine… Nitekim bir hadîs-i şerîfte:“Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi…” buyruluyor. (Heysemî, c. III, sf. 141)Nasıl ki 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin, 7 günlük bir hafta içinde mübârek Cuma gününün ayrı bir husûsiyeti varsa, senenin ayları içinde de Ramazân-ı Şerîf’in öyle müstesnâ bir kıymeti bulunmaktadır.Ramazân-ı Şerîf, [...]

Abdesti Bozan Şeyler

27 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Abdesti Bozan ŞeylerS- Alınan abdest ne zamana kadar geçerlidir?C- Bozuluncaya kadar geçerlidir.S- Abdest nasıl bozulur?C- İnsanın ön ve ardından gelen necâset ve yellenme, bedenin dışına çıkan akıcıkan, irin ve sarı su, ağızdan gelen kan, tükürükten fazla veya tükürükle eşit olursaabdesti bozar, tükürükten az olursa bozmaz. Ağız dolusu kusma abdesti bozar. Aynıyerde azar azar gelip, toplamı ağız dolusuna ulaşırsa yine bozar.Ağrılı gözden gelen yaş, irin ve sarı su.Yere uzanarak veya birşeye kuvvetlice yaslanarak uyuma.Bayılma, cinnet geçirme ve sarhoş olma.S- Ağlamak abdesti bozar mı?C- Ağlamak abdesti bozmadığı gibi, gerek ağlama ve gerek gülme sonucu ağrılıolmayan gözlerden gelen yaşlar da abdesti bozmaz.Ancak namazda, [...]

Abdest Bölümü

26 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Abdest BölümüS- Hangi hallerde abdest alınması farz olur?C- Farz olsun, nâfile olsun namaz kılmak için, cenâze namazı kılmak için, tilâvetsecdesi yapmak için, Kur’an-ı Kerim’e dokunmak için abdest almak farz olur.S- Abdestin farzları nelerdir?C- Bir defa yüzü yıkamak. Birer defa iki kolu dirsekleri ile birlikte yıkamak. Bir defabaşının dörtte birini ıslak eli ile mesh etmek. Birer defa iki ayağını topukları ilebirlikte yıkamak farzdır.S- Abdestin yanlızca farzlarını yerine getiren kişi, bu abdesti ile namaz kılabilir mi?C- Suların bol olduğu yerlerde, abdestin sünnetlerini terk ederse mekruh olur.Çeşmelerin akmadığı ve suların kıt olduğu yerlerde kerâhetsiz (sakıncasız) kılabilir.S- Abdeste başlamadan önce, yapılması gerekenler nelerdir?C- Tuvalete [...]

Fıkıh Açısından Namaz

25 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Fıkıh Açısından NamazFıkıh; Bilmek, anlamak, meselenin inceliklerini ve detaylarını kavramak demektir.Bu nedenle fıkıh ilminin ayrı bir özelliği vardır. Çok dikkat isteyen, kelime kelimeokunması, düşünülmesi ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur.Anlaşılmadan okunan fıkıh kitaplarının hiçbir yararı olmadığı gibi, yanlış anlamalarave ters yorumlara neden olabileceğinden dînî açıdan büyük zararı olabilir.Virajsız, engelsiz, tenhâ ve düz yollarda uzun süre araç kullanan sürücülerinbeyinsel duyguları enerji ve duyarlılığını kaybedince, baktıkları halde görmez veişittikleri halde duymaz olurlar.Uzun süre zikzaksız, heyecansız ve anlamsız kitapları okuyanların da beyinselduyguları enerji ve duyarlılığını kaybeder.Bunlarda yazıları karıştırmaya ve okuduklarını anlamamaya başlarlar.Bu eserdeki fıkıh bölümünün, kolaylıkla anlaşılabilmesi ve daha yararlı olabilmesiiçin virajlı [...]

Sağlık Açısından Namaz

24 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Sağlık Açısından NamazCanlı varlıkların bedensel ve duygusal açıdan sağlıklarını koruyabilmeleri,fıtratlarına (yaratılış amaçlarına)uygun bir ortamda yaşamalarına bağlıdır.Tatlı suda yaşaması gereken balıklar denize açılırlarsa ve yerin altında karanlıktayaşaması gereken hayvan türleri, toprağın üzerine, ışığa çıkarlarsa, önce dengelerisonra sağlıkları bozulur.Madde âlemindeki tüm canlılar için geçerli olan bu İlâhî kural, insanlar için degeçerlidir.Ancak, ruhlar âlemi ile madde âleminin(ruh ve bedenin)birleşiminden yaratılaninsanların farklı bir özelliği vardır.İnsanlar doğal dengelerini ve sağlıklarını koruyabilmeleri için, hem maddeâlemindeki ve hem ruhlar âlemindeki kurallara uyma zorunluluğundadırlar.Madde âleminde, atomun çekirdeği etrafında dönen elektronlardan, yıldızlarakadar canlı ve cansız tüm varlıklar, ilâhî iradenin emri doğrultusunda belirlihareketleri yaparlar.Madde âleminden olan bedensel yapımızın da İlâhî [...]

Günah Açısından Namaz

23 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Günah Açısından NamazRuhla sonsuzlaştırılan ve akılla bilinçlendirilen insan, ölünce bir saman çöpü gibiçürüyüp yok olmayacak ve mahşere kadar, dünyadaki inancı ve yaşantısı ile orantılıolarak, ya Cennet bahçesine dönüşen kabrinde rahat ve mutlu olacak veyaCehennem çukuruna dönüşen kabrinde azap olacaktır.Hazreti İsrâfil, sûr’a üfürüp, “Ey çürüyen kemikler, kalkın!” diye bağırınca, kendinimahşerde bulacaktır.Kıyâmet denilen o korkunç anda, maddesel ve fiziksel açıdan başka şekle dönüşenve çok büyüyen dünya, yeni düzende Güneş’in çok yakınında olacak. Bu nedenleDünya’yı, cehennemî bir sıcaklık kasıp kavuracak.Yüce Allah buyuruyor;“O gün (kıyamet olayında) Dünya, başka bir dünyaya vegökler de (başka düzene) dönüştürülecek” İbrahim-48İşte, öyle bir ortamda Dünya’nın en az günah işlenen, [...]

Sevap Açısından Namaz

22 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Sevap Açısından NamazCennet-Cehennem gibi, sevap-günah da, birbirinin tam zıddıdır. Sevabın genelanlamı, Cennet’e giden yol demektir. bu yolun başlangıcında, yani dünyabölümünde, islâm düşmanlarının zulûm, baskı ve zorbalıkları vardır.İki yüzlü münafıkların sapıklık hareketleri ve sahte din istismarcılarının çıkarkavgaları vardır.Diğer yandan, insanın kendi nefsinin hayvâni duygularının, günah işleme yönündeistek, eğilim ve hatta baskısı vardır.Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Allah’ın inançlı, bilinçli ve ihlâslı kulları, başta beşvakit namaz olmak üzere, ibâdetlerden aldıkları mânevi feyizler ve ruhsal zevklerlebu engelleri aşar ve diğer insanları da kurtarmaya çalışırlar.Aşırı soğuklardan korunmak için, daha fazla giyinmeye ve daha fazla kaloriyeihtiyacımız olduğu gibi.Günümüzde sokağa taşan haramlardan korunabilmek için, daha güçlü ve [...]

Günahlardan Korunma Açısından Namaz

21 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Günahlardan Korunma Açısından NamazGünah ne demektir?Günahın genel anlamı; Cehennem’e giden yol demektir. Bu yolun başlangıcındaAllah’a, Peygamber’e isyan ve nefsâni duyguların isteği doğrultusunda çılgınca vehayvanca bir yaşam vardır.Günahların kökeni, öfke, şehvet, onur, kin, ihtiras ve benlik gibi nefsâni, hayvansalduygulardır.Ruh ve nefis denilen iki karşıttan, yani melek’le, hayvansal hayatın birleşimindenyaratılan insanların hem sevap ve hem günah işleme yönünde eşit oranda eğilim,istek ve yetenekleri vardır.İnsanı etkileyen Ruh ve Nefis, iki ayrı uçta bulunan zıt güçlerdir. Bunlardan birinisevindiren, diğerini gücendirmiş ve birine yaklaşan, diğerinden uzaklaşmış olur.İnsan, hangisine yaklaşırsa onun etki alanına girmiş olur.Madde ötesi, ölümsüz bir varlık olan “RUH”, insanın aslı ve değişmeyen gerçekkişiliğidir.Bedensel [...]

Mîrâc Açısından Namaz

20 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Mîrâc Açısından NamazMîrâc nedir?Mîrâc; yüceldi, yükseklere çıktı anlamındaki “arece” fiilinin miftah vezninde ism-iâletidir.Miftah; (anahtar) kapalı kapıları açan bir âlet olduğu gibi, Mîrâc da madde ötesimelekût âleminin kapılarını açan, mânevî araçtır.Madde ötesi bir varlık olan ve âlem-i ervahtan gelen ruhun, madde ötesi âlemlerdemânevî feyizler ve ruhsal zevklerle huzur bulması ve tatmin olmasıdır.Mîrâc, peygamberlerin ve evliyâların “seyr-i sülûk” u, yani Allah yolunda mânevî verûhâni yolculuğudur.Bütün peygamberlerin ve evliyâların, ruhsal olgunluklarına ve Allah katındakiderecelerine göre, rûhâni mîrâcları vardır.Ruh ve bedenle birlikte yapılan ve Mekke’deki Mescid-i Haram’ dan önce Kudüs’teki, Mescid-i Aksâ’ya ve oradan yedi kat gökleri, Sidre-i Müntehâ’yı ve MeleklerAlemini aşarak “Kabe Kavseyn” [...]

İbadet Açısından Namaz

19 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

İbadet Açısından NamazMadde ve madde ötesi varlıkları, kâinattaki denge ve düzenin gereği birbirlerininyararı için yaratan Yüce Allah, insanı kendisi için, kendisine bilinçli ibâdet etmesiiçin yaratmıştır.Anatomisi ve fiziksel yapısı ile “ahsen-i takvîm” (en güzel şekil) de yarattığı insanı,“Ruh” ile sonsuzlaştırmış, “Akıl” ile bilinçlendirmiştir.Nur’dan yarattığı meleklerini, Adem’e secde (saygı) yaptırarak, insanın diğervarlıklara karşı olan üstünlüğünü ve kendi katındaki değerini fiilen kanıtlamıştır.Ancak, meyve ağacının değeri, meyvesi ile orantılı olduğu gibi;İnsanın, Allah katındaki değeri de ibâdeti ile orantılıdır.Yüce Allah buyuruyor; “Cinleri ve insanları ancak bana ibâdet yapmaları içinyarattım” Ezzâriyat - 56İnsanın, yalnızca Allah’a ibâdet edebilmesi için, önce nefsini (kendini) bilmesigerekir.Direksiyon başında babasının kucağına oturan [...]

Küfür nedir? Şirk nedir?

13 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Küfür nedir? Şirk nedir? Küfür ve şirk arasındaki fark nedir?Küfür ve şirk kavramları…KÜFÜR NEDİR?Küfür kelime olarak “örtmek” demektir. Terim anlamı ise, Allah’ı, Hz. Peygamber’i ve onun Allah’tan getirdiği şeyleri yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit olan dini esaslardan (zarurât-ı diniyye) bir veya birkaçını inkar etmek anlamına gelir.ŞİRK NEDİR?Sözlükte “ortak kabul etmek” anlamındaki şirk, terim olarak Allah Teâlâ’nın tanrılığı ile isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir. Müşrikler, Allah’ın varlığını inkar etmezler. O’ndan başka ilah olduğunu kabul edip onlara da taparlar veya isimleri, sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a eş olan güç ve varlıklar kabul [...]

Teravih namazı nasıl kılınır?

8 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır? Terâvih namazının erkekler ve kadınlar için nasıl kılındığını yazılı, resimli ve videolu anlatım olarak aşağıda bulabilirsiniz.Teravih namazı hakkında hadisler ve teravih namazının kılınışı…TERAVİH NAMAZI HAKKINDA HADİSLERHz. Peygamber buyurur: “Yüce Allâh Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvih) namazını sünnet kıldım.”(İbn-i Mâce, Salât, 173)“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.”(Buhârî, Terâvih, 46)***Ayşe vâlidemiz şöyle anlatır:“Allâh Resûlü, Ramazan ayında bir gece mescidde nâfile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona iktidâ ederek namaz kıldı. Sabah olunca ashab, «Resûlullâh geceleyin mescidde namaz kıldı.» diye konuştular. Efendimiz ertesi gece de namaz [...]

Ahiret hesabını hafifleten Amel

6 Mayıs 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

Ahiret hesabını hafifleten AmelAhiret hesabını hafifletmek için neler yapılmalı?Kıyâmet gününün dehşet verici hesâbından selâmetle çıkabilmek için bilhassa kul haklarından sakınıp hak sahipleriyle helâlleşmek zarûrîdir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bu hususta ümmetine pek çok tavsiyelerde bulunmuşlardır. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:“Kimin üzerinde bir din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin!Aksi hâlde, kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktârınca sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikāk 48)Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulur:“Ey [...]

Sahur yapmanın fazileti ve faydaları

5 Mayıs 2019|Categories: Dua Kapısı, FIKIH|

Sahur yapmanın fazileti ve faydalarıSahur ne demek? Sahur yapmanın önemi, fazileti ve faydaları nelerdir?Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber, sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20)SAHUR YAPMANIN FAZİLETİResûl-i Ekrem, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 105)SAHUR YAPMANIN FAYDALARIÂlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını [...]

Oruçun hikmeti

2 Mayıs 2019|Categories: FIKIH|

Oruçun hikmetiOruç, sadece uzuvlarla tutulmamalı, gönlün de nasîb aldığı duygulu ve feyizli bir ibâdet olarak icrâ edilmelidir. Nitekim yalnız mîdeyi aç bırakarak tutulan oruç hakkında Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “O kişiye yalnız açlık ve susuzluk kaldı.” buyurmuştur.Oruç şu hasletleri bize kazandırmalı:Nimetlerin kadrini bildirmektedir.Yarım gün oruç tutuyoruz, tâkatten düşüyoruz. Âcizliği tadıyoruz. Alışkanlık hâlinde içinde yüzdüğümüz nimetlerin farkına, onlardan muvakkaten uzak kalınca varıyoruz. Cenâb-ı Hak bize devamlı ikram ediyor. Su ne büyük nimet! Meyveler, sebzeler, istifademize sunulan mahlûkat… Hepsi bizim için… Rabbimiz’in ne büyük ikrâmı ve lutfu!Oruç, şükran hisleri uyandırmaktadır.Bir bardak su ikram edene vicdânen teşekkür etmek ihtiyacı hissediyoruz. Bize [...]