Hz. Muhammed (SAV)

|Hz. Muhammed (SAV)
Hz. Muhammed (SAV)2020-07-18T11:58:51+00:00

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR

10 Ocak 2020|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR﷽وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَاد۪ي عَنّ۪ي فَاِنّ۪ي قَر۪يبٌۜ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙفَلْيَسْتَج۪يبُوا ل۪ي وَلْيُؤْمِنُوا ب۪ي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.Muhterem Müslümanlar!Fani dünya hayatında, gün gelir nimete nail olur, şükrederiz; gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir nimete sahibiz. İşte o nimet, ibadetlerin özü olan “dua”dır.Dua, Allah’a içtenlikle yalvarıp yakarışımızdır. O’nun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. O’nun lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. O’na kulluğumuzu arz edip, [...]

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN SÜNNETLER

14 Haziran 2019|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Ezan okunduğu zaman ne yapmalı? Cuma gününün fazileti nedir? Cuma günü ne yapılmalı? Cuma sünnetleri nelerdir? Cuma günü yapılması tavsiye edilen sünnetler…Cenâb-ı Hak buyuruyor:“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (Cum’a, 9-10)CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİRasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular:“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17, 18. [...]

PEYGAMBERİMİZE SELAM NASIL VERİLİR

7 Haziran 2019|Categories: Dua Kapısı, Hz. Muhammed (SAV)|

PEYGAMBERİMİZE SELAM NASIL VERİLİREssalâtü vesselâmü aleyke yâ RasulallahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ HabiballahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ HalilallahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ NebiyyallahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ SafiyyallahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullahEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselînEssalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqînEssalâtü vesselâmü aleyke yâ HâtemennebiyyînEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemînEssalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibînANLAMLARI:Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!Salât ve selâm Sen’in üzerine [...]

SALAT-Ü SELAM GETİRMENİN FAZİLETLERİ

30 Nisan 2019|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

En fazîletli zikirlerimizden biri salavât-ı şerîfedir. Mü’min, Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e ne kadar salât ü selâm getirirse, o nisbette mânen istifâde eder. Çünkü Efendimiz’in Allâh katındaki kıymeti çok yüksektir.Her şeyden önce bizzat Rabbimiz, Allâh Resûlü’ne salât ederek onu rahmet, rızâ ve hoşnutluğu ile yüceltmiş ve bize de böyle yapmamızı emretmiştir.Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e selâm verdiğimiz yerlerden birisi, namazda okuduğumuz Tahiyyât’tır. Rivâyet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur:“Mîrâc gecesi Rabbimi kalb gözüyle gördüm. Hak Teâlâ Hazretleri bana:«–Konuş benimle ey Habîbim!» buyurdu. Ben hayretten donakaldım. Sonra Allâh Teâlâ benim gönlüme ilhâm etti de ben:اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ«Hamd ü senâ gibi [...]

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

29 Mart 2019|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Müslümanların bayramı olan cuma günü, pek çok fazileti vardır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in cuma günü ile ilgili sözlerini (hadis-i şeriflerini) istifadenize sunuyoruz.Cuma gününün fazileti ile ilgili hadis-i şerifler…EN HAYIRLI GÜNEbû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. ” (Müslim, Cuma 17, 18)HUTBEYİ SESSİZCE DİNLEMENİN FAZİLETİEbû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki [...]

EVLİLİK İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

28 Mart 2019|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 32. Ayette, “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” (Nûr  Suresi – 32) ve Rum Suresi 21. Ayet-i Kerimede ise , “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) buyurulmaktadır.Hz. Peygamber Efendimiz  (sallallahu aleyhi ve sellem) birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131);“Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” (Buhârî, Nikâh, [...]

SÜNNETE UYMANIN FAZİLETİ

1 Mart 2019|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Peygamberimizin sünnetini öğrenmek Müslümanlar için neden önemlidir? Peygambere uymayı emreden ayetler nelerdir? Sünnete uymanın önemi ve fazileti nedir? Peygamber ve sünnete olan ihtiyaç…Yüce yaratıcı insanoğlunu mükerrem ve mükemmel bir varlık olarak yaratmıştır. Fakat bu mükemmelliğine rağmen insan, ilâhî hitâba doğrudan muhâtap olacak yapıya sahip değildir. Bu sebeple dünyada insan hayatının başladığı günden beri, Allah Teâlâ, onların arasından seçtiği “Nebî” veya “Resûl” denilen peygamberleri kendisiyle kulları  arasındaki irtibâtı kurmak ve açıklamakla görevlendirmiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN GÖREVLERİBütün peygamberler, Allah’ın emir ve nehiylerini O’nun kullarına ulaştırmak ve onlara doğru yolu göstermekle görevlendirilmiş hidâyet elçileridir. Peygamberler bu kutsal elçilik görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmışlardır. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) da ümmetine [...]

Peygamberimizin (s.a.v)’in Örnek Davranışları

1 Eylül 2018|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Peygamberimizin (s.a.v)’in Örnek DavranışlarıPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in Örnek DavranışlarıKuran-ı Kerim’de Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır;(Ey Muhammed) de ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Al-i imran Suresi 31)“ Ve sen (Ey Muhammed ) elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem Suresi 4)Peygamber Efendimizin her Müslümana örnek olabilecek yaşantısı, davranışlarıRasûlullah (s.a.v);– Yürürken sahabilerinin gerisinde yürürdü.– Birisiyle karşılaştığı zaman önce kendisi selam verirdi.– Rasûlullah Aleyhisselâm daima düşünceli idi.– Kendisinin susması, konuşmasından uzun sürerdi.– Rasûlullah Aleyhisselâm lüzumsuz yere konuşmazdı.– Söze başlarken de sözü bitirirken de Allah’ın ismini anardı.– Konuşurken kısa ve özlü kelimelerle konuşurdu.– Rasûlullah’ın sözleri hep gerçek ve yerinde [...]

31. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır

10 Haziran 2018|Categories: Diğer, Eshabı Kiram, H, Hz. Muhammed (SAV)|

31. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır:31. Enes (ra) anlatıyor:Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı.Allah’tan kork ve sabret, dedi. Kadın:Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi, dedi. Peygamber’itanıyamamıştı. kendisine “O, Peygamber’di .” denilince kadın, Peygamber’inkapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve:Ben seni tanıyamadım, (diye Peygamber’e özür beyan etti.) Bunun üzerine Peygamber :Sabır, musibetin ilk anında (gösterilirse sabır)dır, buyurdu.(B1283 Buhârî, Cenâiz, 31; M2139, M2140 Müslim, Cenâiz, 14-15)

30. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Kâhin ihtiyarlayınca

10 Haziran 2018|Categories: Diğer, H, Hz. Muhammed (SAV), İslam Alimleri, Peygamber Efendimizin Hayatı|

30. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Kâhin ihtiyarlayınca:30. Suheyb’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:Sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kâhini vardı. Bu kâhinihtiyarlayınca krala:–Ben ihtiyarladım, bana bir genç gönder de ona kâhinlik öğreteyim,dedi. Kral da ona öğretmesi için bir delikanlı gönderdi. Gencin yoluüzerinde bir rahip vardı. Delikanlı rahibin yanında bir müddet oturdu vesözlerine kulak verdi, söyledikleri hoşuna gitti. Sonra kâhine her gidişinderahibe uğrar ve onun yanında oturur oldu. Kâhinin yanına geldiğinde(geç kaldın) diye kâhin delikanlıyı döverdi. Delikanlı bu durumu rahibesöyleyince, rahip ona:Kâhinden korktuğunda, “Evde alıkoydular”; ailenden korktuğunda da, “Kâhinalıkoydu” de, diye tavsiye etti.Durum böyle devam edip [...]

23. Hadis-i Şerif Riyazussalihin – Adem Oğluna Topraktan başka bir şey doyurmaz

5 Haziran 2018|Categories: Diğer, H, Hz. Muhammed (SAV), İslam Alimleri, Peygamber Efendimizin Hayatı|

23. Hadis-i Şerif Riyazussalihin - Adem Oğluna Topraktan başka bir şey doyurmaz:23. İbn Abbâs ve Enes b. Mâlik’ten (ra) rivayet edildiğine göreResûlullah şöyle demiştir:Âdemoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başkabir şey doldurmaz. Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.(B6439 Buhârî, Rikâk, 10; M2415-M2417 Müslim, Zekât, 116-117)نَّ

Peygamberimizin nazar değmesin diye okuduğu dualar Nazar Duaları

16 Temmuz 2017|Categories: Dua Kapısı, Hz. Muhammed (SAV)|

Peygamberimizin nazar değmesin diye okuduğu dualar Nazar Duaları   1-Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ: "Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.” "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım." 2-Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni) "Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme." 3- Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne [...]

Duaların tamamını kapsayan dua hangisi?

21 Nisan 2017|Categories: Dua Kapısı, Hz. Muhammed (SAV)|

Duaların tamamını kapsayan dua hangisi? Allâhümme inni es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. ANLAMI: ALLAHIM! Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselâmın, Zat'ı Ecelli Âlâ'ndan istediği şeylerin hayrını isterim.Senin Peygamberin Muhammed (a.s.)'in senden istiaze ettiği şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.Yardım ancak Zat'ı Ecelli Âlâ'ndan beklenir.Dünyada da ahirettede istenilen şeye ulaştıracak ancak Sensin.Kuvvet ve kudret ancak ALLAH'ın yardımı iledir. Abû Ümâme, Resûlü Ekreme: "Yâ Resûlallâh siz çok dua ediyorsunuz, onlardan hafızamızda bir şey kalmıyor" dedi. [...]

Efendimizden Dualar

21 Nisan 2017|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Efendimizden Dualar        DUA İLE İLGİLİ AYETİ KERİMELER Üd'u rabbeküm tedarruan ve hufyeh, innehü la yühıbbül mu'tedin "Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü Allahü Teala haddi aşanları sevmez." Ved'uhü havfen ve tamean inne rahmetallahi karibün minel muhsinin "Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz ki iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti yakındır." Emmen yücibül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard e ilahün meallah kalilen ma tezekkerun. "Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar [...]

Allâh Rasûlü Diyor ki: “Güneş Dünya’yı Kuşatacak!”

18 Şubat 2017|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Allâh Rasûlü Diyor ki: "Güneş Dünya’yı Kuşatacak!” Sahihi Müslim’de kıyamet gününün sıfatî bâbında; Tırmızî’de kıyamet gününün sıcaklığı hakkındaki bölümünde, Mikdâd bin Esved (radıyallâhu anh)’dan nakledilir: Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: − Kıyamet günü GÜNEŞ halka yaklaştırılır da nihayet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur!.. Güneş onları âdeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi diz kapaklarına kadar, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır! Bu hadisi nakleden zât Süleyman Bin Amir şunu ilave ediyor: − Bilemiyorum mil kelimesiyle mesafe anlamına gelen "mil” mi kastedildi, yoksa göze sürme çekmede kullanılan "mil” mi kastedildi... Esasen hangisi kastedilmiş [...]

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) OKUDUĞU ŞİFA DUASI

4 Ocak 2017|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) OKUDUĞU ŞİFA DUASI Etkili Şifa Duaları ve Türkçe Anlamları.. Arapça Türkçe ŞİFA DUALARI ve Anlamları – ŞİFA AYETLERİ 1-"Allahümme rabbi’n-nâsi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’ leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin.” Türkçe Manası; (Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifâ verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızânı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.) 2- "Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke min şerri külli nefsin ev aynü hâsidin. Allahümme yeşfîke bismillâhi [...]

Kaside-i Bürde nedir? Kaside-i Bürde Beytleri neler için nasıl okunur?

4 Ocak 2017|Categories: Dua Kapısı, Hz. Muhammed (SAV)|

 Asırlardır okunagelen ve onlarca şerhi yapılmış bu kıymetli eser evliyadan İmam Buseyri Hazretleri tarafından felç halde yatmakta iken yazılmıştır. İmam Buseyri Hazretleri bu kasidesini hasta iken yazmıştır. Sonunda Rasülüllah Efendimizi rüyasında görmüş, Efendimiz kendisine sırtındaki hırkasını çıkartıp giydirmiştir. Uyandığında felç hastalığından tamamen iyileştiğini görmüştür. Imam Buseyri Hazretleri miladi 1212 yılında Mısırın Busayr kasabasında doğmuş, miladi 1295 yılında İskenderiye’de vefat etmiştir. Kabri Iskenderiye’dedir. 9 Kıymetli kitabın sahibidir. (rahmetullahi aleyh) Kaside-i Bürde’nin hasta üzerine okunma Şekli: 1- Abdestli olmak 2- Kıbleye dönmek 3-Doğru okumak 4- Hastalara okumak için ehlinden icazet almış olmak Her beyden sonra şu salevâtı tekrar okumak.  "Mevlâ’ya salli ve [...]

Kaside-i Bürdenin Türkçe Okunuşu

4 Ocak 2017|Categories: Dua Kapısı, Hz. Muhammed (SAV)|

Kaside-i Bürdenin Türkçe Okunuşu E min tezekküri cirânin bi zî selemin, Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin. Em hebbeti’r-rîhu min tilkâi kâzimetin Ve evmeda’l-berku fi’z-zalmâi min idamin Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin Levlâ’l- hevâ lem turık dem’an alâ talelin Ve lâ erikte zikri’l-bâni ve’l-alemi Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet Bihî aleyke, udûli’d-dem’ı ve’s-sekami Ve esbete’l-vecdü hattay abretin ve danâ. Misle’l-behârı alâ haddeyke ve’l-anemi. Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani ÜVe’l-hubbu ya’terizu’l-lezzâti bi’l-elemi Yâ lâimî fî’l-hevâ’l-uzriyyi mâ’zireten Minnî ileyke ve [...]

HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARI

2 Aralık 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARI: 1. Hatice (ra): Hz. Peygamber’in (sav) ilk evlilik hayatı, Hz. Hatice validemizle başlar. Onunla evlendiğinde, Efendimiz’in yaşı 25, hanımının yaşı ise, 40’tır. Yani aralarındaki yaş farkı, on beştir. Onun, Hz. Peygamberin yanındaki yeri, diğerlerinden biraz farklıdır. Risâletini tebliğde O’nun yanında olmuş, bütün insanların terk edip, O’nunla alay ettiklerinde O’na teselli vermiş, hattâ Hz. Peygamber’e ilk vahiy gelmesi esnasında böyle bir şeyle ilk karşılaşmanın verdiği heyecanla ürpermesi karşısında, hiç tereddüt etmeden şu gönül okşayıcı ve heyecan yatıştırıcı sözleri söylemiştir: "Sana müjdeler olsun! Allah’a yemin ederim ki, Allah seni hiçbir vakit utandırmayacaktır. Çünkü sen, akrabana bakarsın, sözün en doğrusunu [...]

8 Adımda Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) Kişisel Bakımı

2 Aralık 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

8 Adımda Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) Kişisel Bakımı 1.Vücud Bakımı Hz.Cabir(r.a) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Her müslüman yedi günde bir kere yıkanmalıdır, bu gün de cuma günü olmalıdır.”  *Nesai, Cuma 8 Ömer İbn’ül-Hattab (r.a) naklediyor: Peygamber Efendimiz: "Zeytinyağını –ekmeğinize katık yaparak- yiyiniz ve onunla bedeninizi yağlayınız. Zirâ o, mübarek bir ağaçtan hâsıl olmuştur” buyurmuşlardır.   2.Güzel Koku Sürünmeleri Fahr-i Kaniat Efendimiz yaratılıştan temizdi. O, hiçbir koku kullanmadıkları hâlde de mis gibiydi. Ne var ki Cenab-ı Hakkın kendilerine lütfetmiş oldukları üstünlüklerini hiç belli etmezler ve dâimâ sıradan bir insana örnek teşkil edecek davranışlar sergilerlerdi. İşte koku sürünmeleri de bu sebeptendi. Peygamber [...]

Hz.Adem’den – Hz.Muhammed’e Peygamberler Tarihi 4

29 Kasım 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

Hz.Adem'den – Hz.Muhammed'e Peygamberler Tarihi 4 25.HZ.LOKMAN(A.S.)(LUKMAN) Bır nebî veya velî oldugu ıhtılâflı; ancak çogunlugun tercıhıne göre hakım bır sahsıyet.   Kur'ân-ı Kerîm'de Lokman adı ıkı yerde geçer (Lokman, 31/12,13). Kelıme, aynı zamanda Mekkî bır surenın adıdır. Bu sûrenın nüzul sebebı Kureyslılerın Lokman'ı Hz. Peygamber (s.a.s)'e sormalarıdır.   Lokman'ın adı geçen ıkı ayetın meâlı söyledır: "Andolsun Bız Lokman'a Allah'a sükretmesı ıçın hıkmet verdık. sükreden kımse ancak kendısı ıçın sükretmıs olur. Nankörlük eden ıse, bılsın kı Allah her seyden müstagnîdır, övülmeye lâyık olandır. Lokman, ogluna ögüt vererek. "Yavrum, Allah'a es kosma, dogrusu es kosmak büyük zulümdür" demıstı " (Lokman, 31/12,13). Lokman'ın [...]

Hz.Adem’den – Hz.Muhammed’e Peygamberler Tarihi 3

29 Kasım 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

    Hz.Adem'den – Hz.Muhammed'e Peygamberler Tarihi 3   18. HZ. HIZIR (A.S.) Hz. Mûsâ döneminde yasamis ve peygamber olmasi kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir sahsiyet. Kur'ân-i Kerîm'de, Hizir (a.s.)'in isminden açikça bahsedilmez. Ancak Kehf Sûresi'nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kissadan "Katimizdan kendisine bir rahmet verdigimiz ve kendisine ilim ögrettigimiz kullarimizdan bir kul..." (18/65) diye sözü edilen sahsin Hizir (a.s.) oldugu anlasilmaktadir. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu sahsin Hizir oldugu açikça belirtilmistir (bk. Buhârî, ilm 16, 44, Tefsîru'l-Kur'ân, Tefsîru Sûrati'l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174). Bu rivayetlere göre bir gün Hz. Mûsâ [...]

Hz.Adem’den – Hz.Muhammed’e Peygamberler Tarihi 2

29 Kasım 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

  Hz.Adem'den – Hz.Muhammed'e Peygamberler Tarihi 2   11. HZ. İSHÂK(A.S.) Ibrahim (a.s)'in Hz. Sâre'den dogan ikinci oglu. Hz. Sâre'nin çocugu olmadigi için kocasina cariyesi Hacer'i hediye etmistir. Hz. Hacer Hz. ismail'i dogurunca, Hz. Sâre üzülmüstür. Hz. ibrahim yüz yirmi yasinda Hz. Sâre doksan yasinda iken Allah'in bir lutfu ve mucizesi olarak ishâk (a.s) dogmustur (bk. Hâkim, Müstedrek, 11, 556). Kur'an-i Kerim'de bu olay söyle anlatilir: "And olsun ki, elçilerimiz ibrahim'e müjde ile gelip; "Selâm", dediler. O da "Selâm" dedi ve eglenmeden gidip kizartilmis bir buzagi getirdi. Onlarin ellerinin buna uzanmadigini görünce hoslanmadi ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma [...]

Hz.Adem’den – Hz.Muhammed’e Peygamberler Tarihi 1

29 Kasım 2016|Categories: Hz. Muhammed (SAV)|

   Hz.Adem'den – Hz.Muhammed'e Peygamberler Tarihi 1   1. HZ. ADEM (A.S.) Hz. Adem , yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanlarin babasidir. Çeşitli memleketlerden getirilen topraklari melekler su ile camur yapip, insan sekline koydular. Mekke ile Taif arasinda 40 yil yatip salsal oldu. Yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamin nuru alnina kondu. Sonra Muharrem'in onuncu Cuma günü ruh verildi. Her seyin ismi ve faydasi kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahü tealanin emri ile bütün melekler, Adem'e secde etti, ama Iblis (seytan) kibirlenip, bu emre karşı geldi ve secde etmedi : « Hani biz meleklere [...]