İslam

|İslam
İslam2020-07-18T11:58:29+00:00

Hadim Daveti

19 Mayıs 2020|Categories: İslam|Tags: |

Hadim, günümüzde en çok merak edilen bir terimdir. Ancak hadim daveti için tecrübesi olmayan, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından hadim daveti yapılmamalıdır. Bunun için hadim daveti eğitimi almalı ve bu eğitimin sonunda hadim daveti yapma eylemine geçilmelidir. Hadim, Allah tarafından görevlendirilen meleklerdir ve insan yaratıldığında verilir. 384 adet hadim olduğu söylenir ve bunların iki tanesi günahları ve sevapları yazmaktadır. Geri kalan hadimler ise insanı korudukları ve vücuttaki herhangi bir işlemi tamamladıkları söylenir. Hadimler, cin grubundan ya da melek grubundan olabilirler. Hadim daveti yaparak gelen de vardır ya da kişinin yaptığı davranışlara, hareketlere göre kendi iradesiyle gelip [...]

ALLAH’IN (C.C) EN ÇOK SEVDİĞİ AMEL HANGİSİDİR?

15 Haziran 2019|Categories: İslam|

Allah’ın en sevdiği amel hangisi? Bu ameli nasıl yapmalıyız? Bununla ilgili hadisler neler? Bu konuyla ilgili kıssalar neler? Peygamberimiz Hz. Ayşeyi neden susturdu? Allah amellerimize verdiği sevabı neden keser? Melekler cennette bize inşa ettiği köşkü yapmayı neden durdurur? Dr. Murat Kaya anlatıyor…Hz. Âişe (r.a) vâlidemizin anlattığına göre birgün Peygamber Efendimiz (s.a.v) onun yanına girmişti. Hz. Âişe’nin yanında bir kadın vardı. Efendimiz (s.a.v):“‒Bu kadın kim?” diye sordular. Hz. Âişe (r.a):“‒Falan kadındır” dedikten sonra onun kıldığı namazları anlatmaya başladı.Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz:“‒Yeter! Siz gücünüz yettiği kadar (ve devam ettirebileceğiniz) amelleri işlemeye bakınız! Vallâhi Allah Teâlâ (size sevap ve mükâfât vermekten) bıkıp usanmaz, [...]

HUZUR İSLÂM’DA

13 Mayıs 2019|Categories: İslam|

İslâm; selâm demek, insanlığın selâmeti demek, barış, saâdet ve huzur demek… İslâm; korkutucu değil, bilâkis gönle huzur verici, aynı zamanda zarâfet, incelik ve nezâket tevzî edici bir din yani insanlığın huzuru İslam’da…Mevlânâ Hazretleri’nin şu ifâdesi, ne kadar mânidardır:“Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur görünür!..”Bu ifâde; bugün iç dünyaları kirli, gönül âlemleri bozuk, zihin dünyaları hercümerç olmuş Batı dünyasının, insanlık tarihinin bir benzerini göremediği “fazîletler medeniyeti”nin, yegâne âmili olan “İslâm”a bakışlarındaki çarpıklığın da sebeb-i hikmetini ortaya koyuyor.Hâlbuki İslâm; selâm demek, insanlığın selâmeti demek, barış, saâdet ve huzur demek… İslâm; korkutucu değil, bilâkis gönle huzur verici, aynı zamanda [...]

ORUÇLUNUN DUASININ GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ VAKİT

10 Mayıs 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Oruçlunun duası ne zaman kabul olur? Ramazan ayında oruçlunun duasının geri çevrilmediği vakit…Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor:“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (İbni Mâce, Siyâm, 48)Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir.İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUASahabeden Abdullah ibn Amr -radıyallahu anh- iftar vaktinde şöyle dua etmiştir:“Allah’ım! Ben Senden her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle beni bağışlamanı diliyorum.” (İbni Mâce, Siyâm, 48)

RAMAZAN’DA EN ÇOK DİKKAT EDİLECEK HUSUS

10 Mayıs 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Ramazân-ı Şerîf’in lâyıkıyla ihyâsı yolunda en çok dikkat edilecek husus, şüphesiz ki oruç ibâdetidir. Oruç, bize dünyânın fânî nîmetleri elinden alınacak bir âhiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Kur’ân’ın rûhâniyeti altında, bâzı fânî nîmetlerden mahrûmiyetle gerçekleşen bu nefis terbiyesi, ebedî cennet nîmetlerinin bir müjdecisi mâhiyetindedir.Ebû Ümâme -radıyallâhu anh- birgün:“–Yâ Rasûlallâh, bana öyle bir amel tavsiye et ki, Allah Teâlâ beni onunla mükâfâtlandırsın.” deyince, Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- cevâben:“–Sana, oruca sarılmanı tavsiye ederim. Zîrâ o, misli olmayan bir ibâdettir.” buyurdular. (Nesâî, Sıyâm, 43)Sahurların yüksek fazîlet ve kıymetine de şöyle işâret ettiler: “Bir yudum su ile dahî olsa sahur yapınız.”(Abdurrazzâk, Musannef, IV, 227/7599)“Sahur yemeği yiyin, zîrâ [...]

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

10 Mayıs 2019|Categories: İslam|

Ramazan’da yapılacak ibadetleri liste halinde sizler için hazırladık. Fakat bu ibadetleri sadece Ramazan ayında değil, hayatın her safhasına yapmamız gerektiğini unutmamalıyız. İşte Ramazan’da yapılacak ibadetler ve yapılması gerekenler…Bu mübârek Ramazan ayında gönlünü Allâh’a, bedenini ibadete vererek, oruç, terâvih, Kur’ân-ı Kerîm, zikir, istiğfar, fitre, zekât, şefkat ve merhamet dolu hizmet ve fedakârlıklarla vakitlerini güzelce ihyâ edenler, bütün bir yıl bunun bereketine nâil olurlar.TERAVİH NEDİR? TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLERSAHUR NEDİR? SAHURLA İLGİLİ HADİSLERİFTAR NEDİR? İFTARLA İLGİLİ HADİSLERİTİKAF NEDİR? İTİKAF İLE İLGİLİ HADİSLERFakat bu mübârek zamana bîgâne kalarak ilâhî rahmetten uzaklaşanlar, yine bütün bir yıl, bu ayrılık ve duyarsızlığın hüsrânına dûçâr olurlar.Nitekim Peygamber [...]

TEKNE ORUCU NEDİR? NASIL TUTULUR?

10 Mayıs 2019|Categories: İslam|

Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Çocuklar nasıl oruç tutmalı, Müslüman için oruç tutmama mazereti olabilir mi?” sorularını cevaplıyor.Çocuklarımızı oruca alıştırmamız gerekiyor. Anadolu insanının güzel icatları vardır. Tekne orucu diye yarım gün oruç tutturmalar, ikindiye kadar oruç tutturmalar… Bunlar güzel şeyler. Gece çocuğu meşgul edip gündüz uyutarak oruç tutturmalar. Dolayısıyla oruç ibadetini gündemimize sokmamız gerekiyor.Ağaç yaşken eğilir. Eğer çocuklarımıza oruç ibadetini küçüklüklerinden itibaren öğretemezsek, büyüdüklerinde bu ibadete karşı lakayt olurlar.TEKNE ORUCU NEDİR?Anadolu’da eskiden Ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine “Tekne Orucu”deniliyor.

GIYBET ORUCU BOZAR MI?

2 Mayıs 2019|Categories: İslam|

Oruç, Allah tealâ ve tekaddes hazretlerinin, kulları üzerine (Ramazan orucu) farz kıldığı mühim bir emridir.Oruç tutmak, kadın, erkek âkil bâlîğ olan sıhhatli ve akıllı her Müslümana farzdır. Hastalıklı ve şuuru muhtel olanlar müstesnâ, edâ etmeyen günahkâr olur.Hasta denilince çok zayıf, kuvvetsiz olub da oruç tutmaya takati olmayanlar anlaşılmalıdır.Onlar da ancak bir müslim, hâzik doktorun müsaadesi ile oruçlarını tutmayabilirler.ORUÇ TUTANLARIN DERECELERİİmâm Gazali kuddise sirruh hazretleri, oruç tutanları üç dereceye ayırıyor:Avamın orucuHavassın orucuAhassü’l-havassın orucuAvâm’ın orucu: İki uzvu (mîde ve tenasül uzvunu) şehvet tehlikesinden korumakdır; yani yemek, içmek ve cinsî münâsebetden sakınmakdır.Havass’ın orucu: Bu yukarıdaki esâslara riayet ile beraber, gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını ve diğer [...]

İSLAM’DA İŞÇİ HAKLARI NASILDIR?

1 Mayıs 2019|Categories: İslam|

Müslüman bir iş adamının çalıştırdığı işçi ile münasebetleri nasıl olacak? İşçi hakkı nedir? İşçi ücretlerinin tayininde nasıl bir kıstas uygulanabilir?İŞÇİ-PATRON MÜNASEBETİAltınoluk: Efendim, müslüman bir iş adamının çalıştırdığı işçi ile münasebetleri nasıl olacak? İşçi hakkı nedir? İşçi ücretlerinin tayininde nasıl bir kıstas uygulanabilir?ZALİM PATRONLAR İRŞAD EDİLMELİOsman Nûri Topbaş: Bizler daha ziyade fakir-fukarâya acırız. Aslında en çok acınacak olanlar, işçisine zulmeden zalim patronlardır. Onlara acımak ve irşâd etmek lâzım. Zira bugün yaşanan problemlerin büyük bir bölümü, zalim patronlardan kaynaklanıyor.ZALİM PATRON: “BENİM KAPIMDAN EKMEK YİYORSUN”Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zalim patron, işçisine “Benim kapımdan ekmek yiyorsun.” diyor. Bunu demeye ne hakkı var? Hem [...]

TÖVBE ŞARTLARI

1 Mayıs 2019|Categories: İslam|

Bir tövbenin geçerli olabilmesi için hangi şartlar gereklidir? İslam’da tövbe etmenin şartları…Âlimlere göre insan, yaptığı her günahdan dolayı tövbe etmelidir. İşlenen günah sadece Allah’a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa, bundan tövbe etmenin üç şartı vardır:1. O günahı terketmek.2. Onu yaptığına pişman olmak.3. Bir daha yapmamaya karar vermek.Şayet bu üç şarttan biri eksikse, tövbe edilmiş olmaz.İşlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, ondan tövbe etmenin dört şartı vardır:Üçü yukarıda sayılan şartlardır.Dördüncüsü de kul hakkından arınıp kurtulmaktır. Bu da şöyle olur:Şayet bu hak mal ve benzeri bir şeyse, onu sahibine geri verir.Eğer “zina etti” diye iftira atmak gibi bir suçdan dolayı ceza görmeyi gerektiyorsa, hak sahibine [...]

Ya Latif isminin Zikri ve Faziletleri

30 Nisan 2019|Categories: İslam|

Ya LatifYa Latif, “En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden”Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen, bütün yollardan ve sebeplerden, kullarına her türlü iyilik ve faydaları veren zat demektir. Rifk ve lütufla muamele, umuru latifeye muhit velev sureti kahir ile de olsa kesir manasındadır.El-Lâtif AnlamıEl-Lâtif: Mutlak lütuf sahibi, lütuf ve keremi nihayetsiz olan, en ince işlerin tüm inceliklerini bilen, iyi ve iyilikle muamele eden, yarattığı tüm varlıklar için faydalar, yardımlar, ihsanlar bahşeden, lutüf ve keremi bol olan.Yüce Allah, sevinçleri [...]

Üç Aylarda Yapılacak İbadetler 2019 (Receb, Şaban, Ramazan)

29 Nisan 2019|Categories: İslam|

Üç Aylarda Yapılacak İbadetler Nelerdir?Kuran-ı Kerim Okumak.Peygamberimizin Mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri Okumak.Ailenizle birlikte günün mana ve ehemiyeti hakkında sohbet etmek.Namaz Kılmak.Oruç tutmak.Allah’tan Af Dilemek.Peygamberimize bol bol salat ve selam okumak.Dünya ahirete ait dileklerimiz için dua etmek.Eş,dost ve akrabalar ile tebrikleşmek.Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olur

PEYGAMBER EFENDİMİZİN EN SEVDİĞİ KİŞİLER KİMLERDİR?

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Peygamber Efendimizin Hayatı, Yazı ve makaleler|

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in en çok sevdiği kişiler kimlerdir?Hazreti Fatıma radıyallahu anhâ ile Hazreti Ali radıyallahu anh sohbet ediyordu:Hazret-i Fâtıma radıyallahu anhâ annemizin hayatı, kıyamete kadar gelecek İslâm hanımefendilerinin örnek alacağı ibretlerle, ahlâkî meziyyetlerle doludur. O’nun evliliği, çeyizi, ev işlerindeki becerisi, mahareti, beyine karşı samimi, sevgi dolu hizmetleri, komşuluk münasebetleri, ilmi, irfanı ve infakı günümüze ışık tutmaktadır. O, eşyanın kölesi, hizmetçisi olmadı. Allah ve Rasûlünün sevdiği yolda samîmî kul olabilmek için gayret etti.Hayatını bu hedef ve gaye içerisinde geçirdi. Fahr-i Kâinat (s.a.) Efendimiz kızını ve torunlarını çok severdi. Onları görmek için sık sık damadının evine giderdi.Bir defasında kapıya vardı [...]

İNSAN, KUR’AN VE KÂİNAT ARASINDAKİ ÖLÇÜYÜ ANLATAN AYET

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Kâinat, ilâhî bir hesap ve nizam içinde varlığını sürdürürken, âlemin en üstün varlığı, varlıkların ziyneti ve bir îcâd bedîası (sanat hârikası) olan insanın hesapsız, ölçüsüz, duygusuz, nizamsız ve mânâsız bir hayat sürmesinin mâkul olduğu düşünülebilir mi? İnsan, Kur’ân ve kâinat nizâmındaki ince ve hassas ölçüleri açıklayan ayet…Bütün cihân, hassas bir nizâm üzerine kurulmuştur. Her şeyde ince bir muvâzene kânunu hâkimdir. Semâlar ve yeryüzü, her türlü hâdiseleri ile eşsiz bir nizâm örneğidir. Güneş ve Ay bir hesapla doğup batmakta, gece ve gündüz birbiri ardından hesapla akmakta, bulutlar hesapla kaymakta, yağmurlar bir ölçü içinde toprağa damlamakta, yeryüzünün bahar ve hazanı, çiçeği, çemeni, [...]

HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL“Hasbunallahu ve nimel vekil” Zikrinin AnlamıHer türlü sıkıntınız için bu dua çok makbuldür.Bu dua ile sıkıntınız çözümü için Allahü Teâlâ’yı vekil ediyorsunuz..Her işinizi ve sıkıntınız Allah’ı vekil kılmak kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah’ın vekilliği ile her işiniz kolaylaşır.Bu dua her gün en az 100 kere okunabildiği gibi bir kaç kişi ile 70 bin defa okunursa sıkıntınızda bir an önce kurtulursunuz.Borcunuz mu var Allah’ı vekil tutarak inşallah en kısa zamanda Yüce Allah’ın vekilliği ile kurtulursunuz. İçinden çıkamadığınız bir sıkıntınız mı var bu dua ile Allah’a havale edin.Hasbunallahu ve ni’mel vekil nimel Mevla ve ni’me’n nasîr“Allah bize yeter, O [...]

Hz. Âdem (Aleyhisselâm)’ın Tevbesi

28 Nisan 2019|Categories: İslam|

Hazreti Adem ve Havva (Aleyhisselâm)’ın suçlarını itiraf ederek Mağfiret isteme DualarıEy Rabbimiz! Biz (emrine muhalefet edip, kendimizi cennetten çıkaracak iş yaparak) nefislerimize zülmettik. Eğer Sen bizim için (günahlarımızı) bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan andolsun ki biz elbette (iki cihanda da en büyük zarar ve) hüsrana uğrayanlardan oluruz. (A’raf Suresi 23’den alıntı)Duanın OkunuşuRabbenâ zelamnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn.Hazreti Aişe (radıyallâhu anha) validemiz şöyle anlatmıştır:Allah-u Teala, Âdem (Aleyhisselâm)’ın tövbesini kabul etmek isteyince  Âdem (Aleyhisselâm) Beytullaâ gelip, etrafında yedi (şavt dönerek) bir tavaf yaptı. O gün Beytullâh bina edilmiş değildi; ancak kırmızı renkli bir tepeydi (yeri belliydi). Sonra kalkıp iki [...]

7 Ayet Vardır ki Gök Yere İnse Bunu Okuyan Kurtulur

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Sureler, Yazı ve makaleler|

7 AyetlerMuaz bin Cebel Hazretleri’nden nakledilen bir rivayete göre;Kur’an’da 7 Ayet-i Kerîme vardır ve bunların bir takım sırları ve hikmetleri bulunmaktadır. Bilinen bazı sırları ve hikmetleri şöyledir:Bir mü’min bunları abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.Bu ayetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.İmam Şehabettin’in “FEVAİD” adlı eserinde Kâ’bü’l-Ahbar (r.a) dan naklettiği [...]

Evlilik İle İlgili Hadisler

28 Nisan 2019|Categories: İslam|

Evlilik İle İlgili Hadis-i ŞeriflerKur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 32. Ayette, “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” (Nûr  Suresi – 32) ve Rum Suresi 21.Ayet-i Kerimede ise , “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) buyurulmaktadır.Hz. Peygamber Efendimiz  (sallallahu aleyhi ve sellem) birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 131);“Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler [...]

Peygamber Efendimizin Yalan İle İlgili Hadisleri

28 Nisan 2019|Categories: İslam|

Peygamber Efendimizin Yalan İle İlgili HadisleriHadis-i Şerifte Buyuruldu ki:Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer.”(Buhari, İlm 38, Müslim, Mukaddime 1, (1), Tirmizi, İlm 8, (2662))Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:Babama dedim ki: “Ben niye senin Resulullah’tan hadis rivayetini işitmiyorum. Halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?” Bana şu cevabı verdi:“Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalatu vesselam’ı hiç terketmedim. Hep beraber olduk. Ancak O’nun şöyle söylediğini de işittim: “Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın.”(Buhari, İlm 38, Ebu Davud, İlm 4, (3651))Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Benim üzerime söylenen [...]

Altın ve Gümüş Kullanımıyla İlgili Hadisler

28 Nisan 2019|Categories: İslam|

Altın ve gümüş kullanımıyla ilgili yaygın olarak bilinen hadislerden başlıcaları şöyle sıralanabilir:1- İslâm âlimleri tarafından birçok fıkhî hükme mesnet olarak kullanılan bir hadiste Hz. Peygamber, “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir” buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Hâtem, 3; Tirmizî, Libâs,1)2- “Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz ve bu ikisinden yapılan tabaklarda bir şey yemeyiniz. Çünkü bu tabaklar (sıhâf) dünyada müşrikler için, âhirette ise sizin içindir.” (Müslim, Libâs, 2)Başka bir hadislerinde ise Hz. Peygamber, “Gümüş kaptan içen, karnına cehennem ateşini akıtmaktadır”(Müslim, “Libâs”,1) buyurmuştur.3- “Hz. Peygamber, altın ve gümüş kaplardan yiyip içmemizi, ipek ve dîbâc giymemezi ve ipek üzerine oturmamızı yasakladı” (Buhârî, “Libâs”, 27).“Hz. [...]

HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL

28 Nisan 2019|Categories: İslam|

"Hasbunallahu ve nimel vekil" Zikri, Anlamı, Faziletleri.. Sıkıntı ve zorluklar karşısında okunan tesirli bir zikir...HASBUNALLAHU VE Nİ’MEL VEKİL“Hasbunallahu ve nimel vekil” Zikrinin AnlamıHer türlü sıkıntınız için bu dua çok makbuldür.Bu dua ile sıkıntınız çözümü için Allahü Teâlâ’yı vekil ediyorsunuz..Her işinizi ve sıkıntınız Allah’ı vekil kılmak kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah’ın vekilliği ile her işiniz kolaylaşır.Bu dua her gün en az 100 kere okunabildiği gibi bir kaç kişi ile 70 bin defa okunursa sıkıntınızda bir an önce kurtulursunuz.Borcunuz mu var Allah’ı vekil tutarak inşallah en kısa zamanda Yüce Allah’ın vekilliği ile kurtulursunuz. İçinden çıkamadığınız bir sıkıntınız mı var bu dua ile [...]

Hz. Musa ve Denizin Yarılması

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Tüm İlahi Kitaplarda anlatılan Musa Peygamberin denizi yarması bir Kuran mucizesidir. Firavun olarak bilinen Mısır kralları, eski Mısır’ın çok tanrılı batıl dininde, kendilerini ilah olarak kabul etmekteydiler. Allah, hem Mısır halkının hak dine karşı batıl bir sistemi benimsemiş olduğu, hem de İsrailoğulları’nın köleleştirildiği bir dönemde, Hz. Musa’yı elçisi olarak Mısır kavmine göndermiştir.Ancak eski Mısırlılar -başta Firavun ve çevresi olmak üzere- Hz. Musa’nın hak dine davetine rağmen putperest inançlarından vazgeçmiyorlardı. Hz. Musa, Firavun’a ve yakın çevresine sakınmaları gereken şeyleri açıklamış ve onları Allah’ın azabına karşı uyarmıştı. Buna karşılık onlar isyan edipHz. Musa’yı delilik, büyücülük ve yalancılıkla suçlamışlardı. Firavun ve kavmine çok [...]

Altı Günde Yaratılış

28 Nisan 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır… (Araf Suresi, 54)Herkesin cevabını merakla aradığı soru olan evrenin varoluşu bir Kuran mucizesidir. Kuran ile modern bilim arasındaki uyumun bir örneği, evrenin yaşı konusudur: Kozmologlar evrenin yaşını 16-17 milyar yıl olarak hesaplamışlardır. Kuran’da ise tüm evrenin 6 günde yaratıldığı açıklanmaktadır. İlk bakışta farklı gibi görünen bu zaman dilimleri arasında aslında çok şaşırtıcı bir uyum vardır. Gerçekte, evrenin yaşı ile ilgili elimizde bulunan bu iki rakamın her ikisi de doğrudur. Yani evren, Kuran’da bildirildiği gibi 6 günde yaratılmıştır ve bu süre bizim zamanı algıladığımız şekliyle 16-17 milyar yıla karşılık [...]

GÜNDE 100 DEFA LÂ İLÂHE İLLALLAH DEMENİN MÜKÂFATI

27 Nisan 2019|Categories: İslam, Yazı ve makaleler|

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh-’dan rivâyete göre Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:“Her kim günde yüz kere:                                                                    لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌOkunuşu:“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd [...]