Rüya Çeşitleri

|Rüya Çeşitleri
Rüya Çeşitleri2020-07-18T12:01:06+00:00

Büyü Nedir?

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Büyü Nedir?Her ne kadar isteyen bir kimse Havâss’ı, Vefkler, Remil, Cifir, Hâdim davetleri, Tılsımlar gibi bir sürü dala ayırsa da, ne olursa olsun bu bir büyü sistemidir. Bununla beraber Orta Doğu’ya has bir riyakarlık da söz konusudur. Bulup açacağınız herhangi bir Havâss kitabı ya da eski elyazması bir sürü büyü formülü ile doludur. Akla gelen, gelmeyen her uygulama ile karşılaşmak mümkündür. Buna karşılık sık sık da, “Aman bunları kötü amaçlarla kullanmayın. Aman kendinize helal olmayan bir kadını veya erkeği ayartmak için kullanmayın. Bu kötü şeyler yapana geri döner” mealinde yazılar vardır. Bu yazılar ya da ihtarlar zaman zaman ipin ucunu [...]

Cinler Alemi Hakkında Bilgiler

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Cinler Ne Zaman Yaratıldı?Cinlerin ne zaman yaratıldıklarına dair birçok görüş vardır. Ancak bu husus Kur’an’da ve sahih hadislerde tam olarak belirtilmediği için kesin olarak bir şey söyleyemeyiz. Tek kesin bildiğimiz husus, cinlerin insanlardan önce yaratıldığı dır.  Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de şöyle denmektedir.“Andolsun ki insanı kuru balçıktan, işlenebilir kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık. (Hicr Suresi 26-27)”Abdullah b. Amr b. El-As’dan (r.a.) elde ettiği bilgilere göre ve İbn-i bişr El-Kureyli’ye göre Allah cin neslini Adem’den (a.s.) 2 bin sene önce yaratmıştır. Bir kısım ulemaya göre ise cinler insanlardan 40 sene önce yaratılmıştır.Cinler Yemek Yer mi?Cinlerin tümü yemezler, içmezlerOnlardan bir [...]

Hüddam Elde Etmek

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Hüddam Nedir?Hüddam; en yalın haliyle cinlerin kontrol altına alınarak  hizmet ettirilmesi  olarak tanımlanır.  Hüddamların çeşitleri olmakta birlikte kendilerine görevler verilebilir, sorular sorulabilir ve bir çok zor iş onlar vasıtasıyla çok kısa bir sürede yapılabilir. Bir çok falcı hüddamlardan yararlanarak geçmişte olup biten olaylar hakkında insanları bilgilendirmektedir.  Bazı büyücüler ise kendi hüddamlarını insanlara musallat ederek yada cin musallatına uğrayan insanları tedavi ederek istifade etmektedirler.Bazı tesirli duaların okunması ve ritüellerin gerçekleştirilmesiyle cinlerden bir hüddam elde etmek mümkündür.  Elde edilen hüddam kendisine verilen görevleri yapmakla mükelleftir.  İyi  yönde yada kötü yönde hizmet ettirilebilir. Bu tamamen hüddamın kişiliğine, inançlarına, yaşam tarzına ve değerlerine bağlıdır. Ancak [...]

Cinlerin İnsanlara Görünmesi

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Cinlerin özellikleri ile ilgili genel olarak elde edilen bilgiler kısıtlı olmakla birlikte ,bir çok kaynakta birbirlerinden farklı zıt anlatımlarda bulunmaktadır.Kur’an ve hadislerin bildirdiğine göre cinlerin özellikleri insanlarla benzerlik gösterse de farklılıklar mevcuttur. Cinler, dumansız ateşten (ışından) yaratılmışlardır. Maddi bir bedene sahip değillerdir. Akıl, şuur ve irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi, İslam’a göre cinler, akıl sahibi olmaları açısından ve Allah’a ibadet etmek için yaratılmış olmalarından dolayı peygamberlerin tebliğlerine muhatap olmuş mükellefiyet sahibi varlıklardır. Kuran-ı Kerim de cinlerin (cinler aleminin) Hz Musa’ya ve getirdiği buyruklara iman ettikleri haber verilmiştir. Daha önceki ilahi dinlere tabi oldukları gibi Kur’an’ı da dinlemişler, Hz. Peygamber’e iman etmişler, O’nun [...]

Kaç Çeşit Rüya Vardır?

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Rüyaların tabiri onu gören kimsenin durumuna göre değişir. Bu nedenle rüya tabiri kitapları yerine, ilim ve amelde güvenilir insanlara sorulmasını ve onlardan tabir alınmasını tavsiye ediyoruz. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel hülyalar görür, güzel hülyalar gören de hayatından lezzet alır. İslam'a göre rüya üç çeşittir. 1. Salih rüya ,  2. Şeytani rüya,  3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya. Salih rüya, vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtri istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (sav) bununla ilgili şöyle buyurur: "Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür." Şeytani rüya, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için uyku halinde iken şeytanın insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber [...]

RÜYANIN ÜÇ ÇEŞİDİ VE BİLMEDİKLERİNİZ

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Rüyaların üç farklı çeşidi vardır. Bunları şöyle açıklayabiliriz: Kimi ilahi, kimi şeytani, kimi de karışık olarak görülebilir.Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı…” (Fetih, 27)Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-buyurdular:“Rüya üç kısımdır: Birincisi sâlih rüya olup Allah’tan bir müjdedir; ikincisi şeytanın verdiği korku, (vesvese) ve hüzündür; üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse, onu başkalarına anlatmasın; hemen kalkıp namaz kılsın…” (Buhârî, Ta’bîr, 26; Müslim, Rüyâ, 6)SÂLİH VE SÂDIK RÜYALARİlâhî mevhibelerden biri olan sâdık rüyalar, gaybî hakikatlere vâkıf olmanın yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Zira uyku sırasında maddî âlemle irtibâtı asgarîye inen insanda, rûha âit hisler güçlenir. Ulvî manzaraları perdeleyen [...]

Rüya nedir? Rüyanın çeşitleri nelerdir?

19 Haziran 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:   (Gerçek) mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden (bölümünden) biridir. (Buhârî-Müslim-Ebû Dâvûd-Tirmizî-İbni Mâce)   Peygamberimiz (s.a.v.) kırk yaşına yaklaşınca her gece sabahın aydınlığı gibi açık ve net rüyalar görmeye başladı ve bu hal altı ay devam etti. Rüya-yı sâdıka denilen bu gerçek rüyalar ertesi günü açık bir şekilde ortaya çıkıyor ve Peygamberimiz (s.a.v.) rüyasında gördüğü olayları yaşıyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) 23 yıl peygamberlik yaptı ve bunun altı ayı yanikırk altıda biri rüya-yı sâdıka ile geçtiğinden, gerçek mü’minlerin rüyaları da peygamberliğin kırk altı cüzünden biridir.Rüya nedir?   Arapça’da görme anlamında olan rüya ile rü’yet aynı kökenden gelmekle birlikte, uyku ya da bayılma gibi hallerde görülenlere rüya ve uyanıklık halinde görülenlere [...]

RÜYA ÇEŞİTLERİ, ASTRAL SEYAHAT VE RÜYA GÖRMENİN KAPILARI

10 Mart 2019|Categories: Rüya Çeşitleri NTE|

Kendinize yeterince uyumak ve rüya görmek için izin vermiyorsanız mutsuz olursunuz. Bir alarm sizi uyandırmadan, uykuya doymuş uyanabilmek ciddi bir mutluluktur ve bir insan rüya görmeden yaşamaya en fazla bir hafta dayanabilir! Hadi canım bu da nereden çıktı şimdi demeyin… Bu konu, uyku laboratuarlarında çalışmalarla deneyimlenip, tespit edilmiş bir gerçektir.Ben söylemiyorum, Dr. Kleitman adındaki rüya araştırmacısı söylüyor bunu. Uzun yıllar boyu rüya araştırması yapan bu doktor, otuz yıl süresince kendisini rüyadan mahrum etme denemeleri yapmış ve hiçbir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememiş. Rüya görmesi engellenen bireylerde öğrenme zorlaştığı, depresyon ve düşüncenin ve duygunun bozulması gibi tepkilerin ortaya çıktığı deneysel [...]

RÜYADA KORKANLAR İÇİN DUA

7 Haziran 2018|Categories: Diğer, H, Rüya Çeşitleri NTE|

RÜYADA KORKANLAR İÇİN DUA"Allâhümme innâ neûzü bike min ameli'ş-şeytani ve seyyiâti'l-ahkâm.""Allah'ım şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız."İster hayra ister şerre işaret olsun korkutan rüyalardan sonra umumiyetle şu duâ okunmalı Allah'a sığınmalıdır:"Eûzü bi-kelimatillâhi't-tâmmati min gadabihî ve şerri ibadihi ve min hemezati'ş-şeyâtîne ve en yahdurûn..""Allah'ıntam olan kelimeleri ile gazabından kullarının şerrinden şeytanların vesveselerinden ve şeytanların hazır bulunmasından Allah'a sığınırım."