Azerice Dualar

||Azerice Dualar
Azerice Dualar2020-07-02T18:56:30+00:00

HANGİ VAKİTLERDE DUA ETMELİ

30 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar, Dua Kapısı|

< Secdede gece yarıları seher vakitlerinde yapılan dualar çok makbüldür. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: KulunRabbine en yakın olduğu zaman secde ettiği zamandırç Öyleyse çok dua ediniz.

Rəsulullahın (s.ə.s) təhəccüdə qalxanda oxuduğu dua

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

Rəsulullah (s.ə.s) təhəccüd namazına qalxanda bu duanı oxuyardı:اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ“Allahım, Sənə həmd olsun. Sən səmaları, yeri və içində olanları var edən Qayyumsan. Sənə həmd olsun. Sən səmaların, yerin və içindəkilərin həqiqi sahibi olan Məliksən. Və Sənə həmd olsun, Sən səmaların, yerin və içindəkilərin Nurusan.”[1]

Nəs surəsi

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ مَلِكِ النَّاسِۙ إِلَٰهِ النَّاسِۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ   (Bismilləhir-rahmənir-rahimm. Qul əuzu birabbinnəs. Məlikinnəs. İləhinnəs. Min şərril vəsvəsil xannəs. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurinnəs. Minəl cinnəti vənnəs.)Rəhman və Rəhmli Allahın adı ilə! De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; insanların ixtiyar sahibinə; insanların Yaradanına; Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb­gizlənən Şeytanın şərindən. O Şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, o cinlərdən də olur, insanlardan da!

Fələq surəsi

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙوَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(Bismilləhir-rahmənir-rahimm. Qul əuzu birabbil fələq. Min şərri mə xaləq. Və min şərri ğasiqin izə vəqab. Və min şərrin nəffəsəti fil-uqad. Və min şərri hasidin izə hasəd.)Rəhman və Rəhmli Allahın adı ilə!De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən; zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən; (ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən; və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”

İnşirah surəsi

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙالَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ(Bismilləhir-rahmənir-rahim. Ələm nəşrah ləkə sadrak. Və vəda`nə ankə vizrak. Əlləzi ənqadə zahrak. Və rəfa‘nə ləkə zikrak. Fə innə mə`al usri yusra. İnnə məal usri yusra. Fə izə fərağtə fənsab. Və ilə rabbikə fərğab.)Rəhman və Rəhmli Allahın adı ilə!Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sənin köksünü açıb genişlətmədikmi?! (Allahın öz lütfü ilə köksünü açıb genişlətdiyi kimsənin qəlbinə şeytan vəsvəsə sala bilməz. O, qüdsiyyət kəsb [...]

İmtahan duası

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا(Rabbi ədxilni mudxalə sidqin va əxricni muxracə sidqin vəc’al li min lədunkə sultanən nəsira.) “Ey Rəbbim! Məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et; məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxart. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver”. (İsra, 17/80)

İzdivac/evlilik namaz və duası

2 Aralık 2017|Categories: Azerice Dualar|

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ فُلَانَةَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ واٰخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْراً لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاٰخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِيOxunuşu: “Allahummə innəkə təqdiru va lə əqdiru va nələmu va lə əlamu va əntə alləmul ğuyub. Fəin raəytə ənnə fələnətə/filanun (adı deyilir) xayru li fi dini va dünyə va əxirati fəqdurhə li vain ğayruhə xayran li minhə fi dini va dünyə va əxirati fəqdurhə liMənası:“Allahım, şübhəsiz ki, hər şeyi sən təqdir edirsən, mən edə bilmərəm. Hər şeyi Sən bilirsən, mən bilmərəm. Qeybi haqqı ilə bilən ancaq Sənsən. Əgər [...]

Hz. İbrahim’in (as) duası

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Hz. İbrahim’in (as) duası“Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Sonraki (ümmet)ler içinde benim için bir lisan-ı sıdk (güzel bir methle anılmayı) nasip eyle! Ve beni Naim Cenneti’nin varislerinden kıl! Babama da mağfiret eyle; çünkü o dalalete düşenlerdendir. Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma! O gün ki, (onda) ne mal fayda verir, ne de evlat! Ancak Allah’a selim (sağlam) bir kalple gelen müstesna.” (Şuara, 83-89)

Hz. Nuh’un (as) duası

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Hz. Nuh’un (as) duasıHz. Nuh (as), uzun süre yaptığı tebliğ vazifesine mukabil, çok az kişi tabi olması karşısında:“Gerçekten ben mağlûbum (bu müşriklere karşı çaresizim); artık (bana) yardım et!” (Kamer, 10) diyerek Allah’a (cc) münacatta bulunur.Hz. Nuh (as) kendisine tabi olanlarla birlikte gemiye yerleşince Allah (cc), Hz. Nuh’a (as) şöyle dua etmesini emreder:“O hâlde sen, yanında bulunanlarla beraber gemiye yerleştiğin zaman artık de ki: “Bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamd olsun!” Ve (yine) de ki: “Rabbim! Beni mübarek bir menzile indir; çünkü sen, indirenlerin en hayırlısısın!” (Müminûn, 28-29)

Hz. Adem’in (as) duası

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Hz. Adem’in (as) duasıHz. Adem (as) ve Havva validemiz, işledikleri hatalarından dolayı çok gözyaşı döküp: “Rabbimiz! (Biz) kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (Araf, 23) diyerek yakarışta bulunmuşlardır.

Sabah namazının fərzi ilə sünnəti arasında oxunacaq dua

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Sabah namazının fərzi ilə sünnəti arasında oxunacaq dua:“Yaa hayyu yaa qayyuumu yaa zəlcəlaali vəl ikram. Əsəlukə ən tuhyiyə qalbi binuuri marifətikə əbədən yaa Allaahu yaa Allaahu ya Allaah ya bədiiassəməvəti vəl ard”. Mənası: Ey Hayy və Qayyum olan (Allahım). Ey cəlal və ikram sahibi olan (Allahım)! Ey göyləri və yeri tayı bərabəri olmayan bir nizamla yaradan (Allahım)! Ey Allahım! Ey Allahım! Ey Allahım! Qəlbimi mərifət nuru ilə əbədiyyən oyaq saxlamanı istəyirəm.Bu duanı sabah namazının sünnəti ilə fərzinin arasında ən azı üç dəfə oxumağa davam edənə son nəfəsində imanla getmək qismət olar.

Bəlaya düçar olmuş birisini görüncə oxunacaq dua

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Bəlaya düçar olmuş birisini görüncə oxunacaq dua:“Əlhamdulilləəhilləzii aafaanii mimməbtəlaakə bihii və fəddalənii aləə kəsiirin mimmən xaləqa tafdiləə”Mənası: Həmd olsun Allaha ki, sənin düçar olduğundan məni qorudu və məni yaratdıqlarının  bir çoxundan  üstün etdi.

Davamında böyük fayda olan dualar

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

  Davamında böyük fayda olan dualar:1.”Allaahummə ərinəl haqqa haqqan vərzuqnəl ittibaa ileyh və ərinəl baatilə baatilən vərzuqnəl ictinəəbə anhu”.   Mənası:Ey Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqqa tabe et, batili batil olaraq göstər və ondan uzaqlaşdır.2.”Allaahummə yaa muqallibəl quluub, səbbit qalbi aləə diinikə və taatikəl islam”. Mənası: Ey qəlbləri döndərən (qəlblərə hökm edən) Allahım, mənim qəlbimi dinin və islami itaətin üzərinə sabit qıl.

Yataqdan qalxarkən oxunacaq dua

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Yataqdan qalxarkən oxunacaq dua:“Əlhamdülilləəhilləzii ahyaanəə bədə məə əməətənəə və ileyhil bəsu vənnuşur”. Mənası: Hamd olsun Allaha ki, öldükdən sonra bizi diriltdi.Öldükdən sonra dirilib həşr olunmaq (toplanmaq) ondan aslıdır. 

Varlı olmaq üçün oxunan dua

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Varlı olmaq üçün oxunan  dua:Allahın icazəsi ilə zəngin olmaq üçün bu duanı üç dəfə sabah axşam oxumalıdır. “Yaa hamiidəl fiali zəlmənni aləə cəmii xalqihii bilutfihii”.  Mənası: Ey bütün etdikləri təriflənməyə layiq olan və lütfü ilə bütün məxluqatına ehsan sahibi olan Allahım.

Sabahlar, xüsusilə küçə və bazarda oxunur:

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Sabahlar, xüsusilə küçə və bazarda oxunur:“Ləə iləəhə illəllaahu vəhdəhu ləə şəriikə ləh. Ləhul mulku və ləhul hamdü yuhyii və yumiit. Və huvə həyyul ləə yəmuut biyədihil xayr və huvə aləə kulli şeyin qadiir”.Mənası: Allahdan başqa İlah yoxdur, təkdir, ortağı yoxdur, mülk və həmd ona aiddir. Həyatı da, ölümü də o verir. Özü ölməzdir, xeyirlər onun əlindədir. O hər şeyə qadirdir.

Ruzi Duası

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Ruzi Duası"Tülicü'Meyle fi'n- nəhari və tülicü'n -nəhar fi'MeylI , və tuhrfcü'l - Həyyə mlne'l - meyiti və tuhrlcü'l - meyylte mlne'l - Hayy, ve terzüku men teşaü bi ğeyri hisab." (Ali-İmran surəsi. 3/27)O, sənə Kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi – (Ali-İmran surəsi 3)نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

Dərd və bəladan xilas olmaq üçün oxunacaq dua

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Dərd və bəladan xilas olmaq üçün oxunacaq dua"Bismillahir Rəhmanir Rəhim və la-havlə və la quvvətə illa billahilaliyyil'azim. (gündə 24 dəfə) duası, ruhi xəstəliklər və bütün xəstəliklərüçün oxuna bilər.DƏRDDƏN xilas olmaq üçün və murada qovuşmaq üçün beş yüzdəfə oxunur. Əvvəlində və axırında yüz dəfə salavati-şərifəoxuyub dua etməlidir. Xüsusilə bu dua da oxunmalıdır."Ya Allahu biketehassantü və biabdike və resûlike seyyidine Muhammedinsallallahu təala əleyhi və səlləm estecertü."

Dilək üçün Qədr surəsi

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

Dilək üçün Qədr surəsi: Hər hansı bir istəyin olması üçün Qədr surəsi 100 dəfə oxunur. Qədr surəsi, Quranı-Kərimin 97-ci surəsidir.Oxunuşu: "Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İnna ənzəlnahu fi ləylətil qədr. Vəma ədrakə ma ləylətul qədr. Ləylətul-qədri xəyrun min əlfi şəhr. Tənəzzəlul məlaikətu vər-ruhu fiha biizni rəbbihim min-kulli əmr. Səlamun hiyə hətta mətləil fəcr. "Mənası: Rəhman və Rəhim (olan) Allahın adıyla.   Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik . Qədr gecəsinin nə olduğunu sən bilirsənmi? Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir. O gecədə Rəbbinin izni ilə mələklər və Ruh (Cəbrail) hər bir iş üçün enər və hazır olarlar. O gecə əmin-amanlıq doludur. Ta fəcrin doğuşuna qədər.

“Salat Tefriciyye” duasi

30 Kasım 2017|Categories: Azerice Dualar|

"Salat Tefriciyye" budur: "Allahumme salli salâten kâmileten və səllim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü və tenfericu bihil-kürebü və tukdâ bihil-havâicu və tünâlü bihir-reğâibü və hüsnül-havâtimi və yustaskal ğamâmu bivechihil Kərim və alə alihi və sahbihi fi külli lemhatin və nəfəsin bi ədədi külli ma'lûmin lək."Mənası: "Allahım! Bizim Peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.v) xətrinə, qüsursuz bir salavat və rəhmət mükəmməl bir salam və salamatlıq verməyini diləyirik. O Peyğəmbər ki, onun hörmətinə düyünlər açılır, çətinliklər və bəlalar onun hörmətinə sökülüb dağılar hacət və ehtiyaclar onun hörmətinə yerinə yetirilir. Məqsədlərə Onun hörmətinə çatırlar, gözəl nəticələr Onun hörmətinə əldə edilir.Onun şərəfli üzü hörmətinə buludlardan yağış [...]