Esmaül-Hüsna

||Esmaül-Hüsna
Esmaül-Hüsna2020-07-02T18:54:10+00:00

Es Sadık Esması Anlamı ve Zikri

10 Ocak 2020|Categories: Esma Ül Hüsna|

Es Sadık Esması Anlamı ve ZikriEs Sadık Esması anlamı nedir? Allah’ın ismi ve sıfatı olan Ya Sadık ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi Es SadıkEs Sadık Esması anlamı nedir? Allah’ın ismi ve sıfatı olan Ya Sadık ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adediEs SadıkSadık, kelime anlamı olarak doğru, gerçek ve dostluğu, bağlılığı içten, sadakatli olan anlamına gelmektedir.Allahu Teala’nın sıfat ve isimlerinden olan Es Sadık ism-i şerifi; vaad ve sözünde duran, haber verdiği her şeyde doğru ve sözünden asla dönmeyen, sözünü yerine getiren anlamına gelir.Allahu Teala verdiği sözlerde ve vaatlerinde sözünden dönmez, değişiklik göstermez. Sadık olan Allahu Teala iktidarının [...]

El-Vedud Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

10 Ocak 2020|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-Vedud Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Vedud ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günüEl-Vedud Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Vedud ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günüYâ VedûdEsmaül Hüsna isimlerindei biri olan yüce Allah’ın 99 isimlerinden biridir. El – Vedud esması ‘’Sevilmeye çok layık olan’’ anlamındadır. Allah kullarına çok merhametli ve bağışlayıcıdır.“Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir)” – Buruc suresi 14. ayetEl-Vedud esmasının Anlamı : Sevilen, sevilmeye çok layık olan, gerçek ve tek varlık. İyi kullarını seven, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran, sevilmeye [...]

About Rania El Hakim

23 Ekim 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

About Rania El HakimRania El Hakim was born in 1960 in Cairo where she still lives and works. A long-time designer of her own line of children’s wear, she now dedicates her life full time to painting. She has been showing her art since 2008 in galleries all over Egypt, in Azerbaijan and Kuwait. Her unique abstract style gives her the freedom and the spontaneity to express her inner reflections towards the world around her. She has a BA degree in Business Administration with High Honours from the American University, Cairo. She has also done specialized studies in Painting and [...]

Allah Esmasının Anlamı ve Faziletleri

23 Ekim 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

 Allah Esmasının Anlamı ve FaziletleriAllah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.AllahKur’an’daki Esmaül Hüsna‘dan ilk inen isimdir. Çünkü besmelededir. Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.Bu isim, Allah’tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah‘tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, “kul” mânâsına gelen “abd” [...]

Rızık genişliği-Rızık bolluğu için “Arabi ayın ilk Pazar günü

23 Ekim 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Muhammed Hakkı en Nazilli (Rahimehullah)Fatiha Suresi ile alakalı rızık bolluğu için tecrübe edilen virdi şöyle nakletmektedirFatiha Suresinin Hicri SırrıPazar günü (70)Pazartesi günü (60)Salı günü (50)Çarşamba günü (40) Perşembe günü (30)Cuma günü (20) Cumartesi (10 )FATİHÂ-İ ŞERÎF 1- Bismillahirrahmânirrahîm.2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin3- Errahmânir’rahim4- Mâliki yevmiddin5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în6- İhdinessırâtel müstakîm7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn( Amin )*****1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.3. O, rahmândır ve rahîmdir.4. Ceza gününün mâlikidir.5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.6. Bize doğru yolu göster.7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba [...]

Allah’ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna )

5 Eylül 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Allah'ın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(Esma-Ül Hüsna )ESMAÜ'L HÜSNA - 99 HAZiNE"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ Araf Suresi,180 ]"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse [...]

Esmaül Hüsna Zikri – ER RAHMAN c.c.

20 Haziran 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Esmaül Hüsna Zikri - ER RAHMAN c.c.Havas Dua Tılsım Vefk CinlerER RAHMAN: Rahman ( Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden) Dünyada ve ahrette Allah'ın sevdiği bir kul olmak için günde 298 kez okunması tavsiye edilen bu zikir, farz namazlarından sonra 100 kez okunduğu takdirde de Allah'ın rızasına nail olduğu gibi Allah'ın nimetlerinden bolca kendisine rızıklar nasip olur. Bunun yanı sıra, 40 gün riyazet halinde yani az yeme, az içme ve az uyuma halinde günde 1000 kez Ya Rahman zikrini tekrar edenin kalp gözü açılır. 5 vakit namazların ardında da 2500 kez Ya Rahman ismi zikredilirse her işten haberdar [...]

EL-MUKSİT NE DEMEK?

10 Haziran 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Muksit ne demek? Muksit anlamı nedir? Muksit Esmasının zikri, anlamı ve fazileti…Muksit; adâlet sahibi; bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan demektir.Allah Teâlâ, adâletle hükmedendir. En üstün adâlet ve merhamet sahibidir. Mazlumların haklarını zâlimlerden alandır. Dünyada dost düşman ayırımı yapmadan bütün kullarına rızık verir. Âhirette, dostları, yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacak, düşmanları ise sadece yaptıklarının karşılığı bir cezaya çarptırılacaklardır.Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

EL-HAYY NE DEMEK? EL-HAYY ESMASI

4 Haziran 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

EL-HAYY NE DEMEK? EL-HAYY ESMASIHayy ne demek? El-Hayy anlamı nedir? El-Hayy Esmasının zikri, anlamı ve fazileti…Hayy; diri, canlı olan; ölmek şânından olmayan demektir.Allah Teâlâ, bütün hayatların kaynağıdır. Hep diridir. Allah’ın hayy (diri) oluşu, yaratılmış varlıklarda olduğu gibi organik bir canlılık değildir. Hiç bir şeyden gâfil olmayan, hata yapmayan, kâinâtta kendisinden hiç bir şey gizli olmayan demektir.Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

EL-MALİKÜ’L MÜLK ESMASI

27 Mayıs 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Malikü’l-mülk ne demek? El- Malikü’l-mülk anlamı nedir? El-Malikü’l-mülk Esmasının zikri, anlamı ve fazileti…Mâlikü’l-mülk; mülkün gerçek sâhibi; bütün varlık âleminin tek hâkimi demektir.ALLAH’IN BÜTÜN GÜZEL İSİMLERİNİ KENDİNDE TOPLAYAN ZİKİR – VİDEOAllah Teâlâ, bütün kâinatın tek sâhibi ve mâlikidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dilediğine mülk verir, dilediğine vermez. Dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Mutlak hükümranlık O’na aittir. Bu isimden nasip alan kulda mal ve mülkün emânet olduğu şuuru yerleşir. Mal ve mülkü nasıl kullanacağını bilir; israf ve cimrilikten uzak durur. Nimet verene şükrünü tam yapar.Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

Salı Günü Okunacak Dualar ve Esmalar

30 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Esma Ül Hüsna|

Salı günü dualarımızın kabulü maddi ve manevi sıkıntılarımız için Allah rızası için Peygamberimizin şefaati için ve ölülerimizin ruhu için okuyacağımız dua ve zikirler.100 istiğfar (Estağfirullah el aziıym ve etübü ileyk)100 defa Salavat (Allahümme salli  alâ Muhammedin ve alâ âli  Muhammedin ve sellim teslimen kesirâ)41 İnşirah suresi – Her Türlü Darlık, Sıkıntıdan Selamete Çıkmak ve Bol Rızık için308 defa Ya  Fettah Ya Rezzak c.c100 defa Ya Aziz c.c46 Ya Veliyy c.c490 Ya Mümit19 Ya Vahid c.c206 Ya Cebbar c.c1 Yasin-i Şerif1 Vakıa Suresi1 Fetih suresiKur’an-ı Kerim Surelerini sitemizden sesli mp3 formatında dinleyebilirsiniz.Salı Günü Okunacak Esmalar, ZikirlerYa Aziz – 94 Kere OkunurDüşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.Ya Cebbar – 206 Kere Okunurİsteğin yerine gelmesi, [...]

El-Cemil Esmasının Anlamı ve Zikri, Faziletleri

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-CemilGüzel olan, gerçek güzellik sahibi olan, iyilik ve ihsan sahibi, zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri güzel olan, tüm kainata olan tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve bu kainat bütün güzellikleriyle onun güzelliğinin bir tecellisi olan.El Cemil esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 83 adettir.Yâ Cemîl Esması Arapçaيَا جَم۪يلُ El Cemîl isminin anlamıCenab-ı Hakkın El-Cemil ism-i şerifi Arapça kökenli olup cemil, kelime anlamı olarak; güzel, güzellik, iyi, ihsan gibi anlamlara gelir. Cemîl kelimesinin mastar hali olan “Cemâl” kelimesidir. Cevşen 13. Bölümوَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَVe es’elüke biesmâikeYâ CelîlYâ CemîlYâ VekîlYâ KefilYâ DelîlYâ MükîlYâ HabîrYâ LatîfYâ AzîzYâ Melîkسُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِSübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.Allah’ım! [...]

El-Kerim Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-KerîmEL – KERÎM: Cömert olmak, iyi ve ahlâklı olmak, asil ve değerli olmak, izzetli ve şerefli olmak anlamındaki  “kerem” den türemiş bir sıfattır. Yaratılış itibarıyla cömert , insan şerefiyle bağdaşmayacak huy ve davranışlardan uzak olan demektir.El-Kerîm (c.c.) esmasının anlamı: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. Keremi ve cömertliği nihayetsiz derecede bol olan, kullarına istemeden ve karşılıksız olarak veren demektir. İyilik ve ikramı bol olan.El- KerîmالكريمEl-Kerîm esmasının ebced değeri, zikir sayısı:Ebced değeri ve zikir sayısı ; 270Zikir günü ; CumaZikir saati ; Zühre (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası gün dönünce. Gece okumalarında Akşam namazı sonrası ve [...]

El-Bâsıt Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-BâsıtEl-BASIT; Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten, Kullarının ihtiyaçlarını veren, Darlık ve sıkıntılardan kurtaran, işlerinin yoluna koyan, kalplerini hidayete açan, kullarının nefislerini temizleyip arıtan, ruhlarına genişlik veren, genişletip açan, yayanEl-Bâsıt esmasının Anlamı : Dilediğine rızkı açan ve genişleten demektir. İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten.El-Bâsit الباسطEl-Basıt esmasının ebced değeri, zikir sayısı:Ebced değeri ve zikir sayısı ; 72Zikir günü ; CumaZikir saati ; Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında Akşamdan sonra yatsı namazına doğru ve gece yarısı.)EL-BASIT ism-i şerifinin zikri “72” adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.EL-KABZ ismi ile sıkıp daralttığı rızkı, ruhu veya sınava soktuğu kişiyi veya kişileri, EL-BASIT ismi [...]

El-Kaviyy Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-KaviyyEL-KAVİYY: Gücü ve kuvveti sınırsız olan, kendisini hiç bir şey aciz bırakmayan demektir.El-Kaviyy (c.c.) esmasının Anlamı : Her şeye gücü yeten sınırsız kudret sahibi, asla yorgunluğa ve zaafa uğramayan, kayıtsız şartsız her şeye kadir olan, güç ve kuvveti sonsuz olan demektir.El-Kaviyy القويّEl-Kaviyy esmasının ebced değeri, zikir sayısı:Ebced değeri ve zikir sayısı ; 117Zikir günü ; CumaZikir saati : Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve tam gece yarısı.)EL-KAVİYY isminin ebced değeri “117” adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Kaviyy İsminin AnlamlarıPek Kuvvetli.Kavî, kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan.Güç ve kuvveti sonsuz olanKudreti en üstün ve hiç azalmaz olan El-Kaviyy isminin Özellikleri, [...]

El- Melik Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-MelikEL-MELİK: Bütün kainatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı ; hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultanBütün kâinatın mutlak ve hakiki sahibi, mutasarrıfı Allahü Teâladır. Kâinatta ancak O’nun iradesi hüküm ve tasarrufu hakimdir. O’nun mülküne hiç bir şey  zeval vermez.El-Melik Esmasının Ebced degeri 90’dır.El-Melik esmasının Anlamı : Bütün kâinatın tek sahibi, hakiki ve mutlak hükümdarı, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan.“Melik” ; hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultan anlamlarına gelir.El-Melik  الملكBütün Kainatın Gerçek Sahibi, Yöneticisi, Asıl ve Mutlak HükümdarıEl-Melik esması ebced değeri, zikir günü ve zikir saati :El-Melik esması ebced değeri ve zikir sayısı : 90El-Melik esması zikir günü : ÇarşambaEl-Melik esması zikir saati : Utarit [...]

El-Mü’min Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

El-Mü’minEL-MÜ’MİN: Mahlukatı korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına vadinde, verdiği sözde sadık olan, kalplere iman nurunu veren ve onları mümin yapan, her türlü korkudan kurtarıp, güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi.El-Mü’min esmasının Zikir adedi: 136 – Günü Pazartesi günüdür. (Her esma gününde ya da her gün okunabilir)El-Mü’min esmasının Anlamı: Gönüllerde iman nurunu veren, kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık veren, Mü’minleri azabından ve yarattıklarının hepsini zulümden emin kılan, kullarına huzur ve güven veren. Eman ve emniyet sahibi, sözünde sadık olup vaadinden dönmeyenEl-Mü’min : المؤمنGüvene layık olan.El-Mü’min esmasının ebced değeri, zikir sayısı:Ebced değeri ve zikir sayısı : 136 (Vav’ın üzerindeki “hamze” de [...]

El Müzill Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

EL-MÜZİLLEL-MÜZİLL; Dilediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor hakir  eden. İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan.El-Müzill (c.c.) esmasının anlamı: Dilediğini hor ve hakir kılan, emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden, süründüren demektir. Zillete düşüren, değersiz kılan, alçaltan.El-Müzillالمذل El-Müzill esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :Ebced değeri ve zikir sayısı ; 770Zikir günü ; SalıZikir saati ; Merih (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.) Müzill : Alçaltan, zillet verenHerhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri Müzill isminin tecellisidir.Zillet, izzetin aksidir. Yüce Allah kullarından dilediğine izzet [...]

Er-Rezzâk Esmasının Zikri, Fazileti ve Faydaları

30 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Er-RezzâkEr-Rezzâk esmasının Anlamı : Bütün mahlukatın rızkları yaratan ve ihtiyaçlarını karşılayan, rızık bahşeden. Rızkları ve rızklandırdıklarını yaratan, bütün mahlulatına rızıklarını ulaştıran ve rızk elde etme sebeplerini meydana getiren, sürekli besleyen, bütün rızka muhtaç olanları rızklandıran. ER-REZZAK: Dilediğine bol bol rızık veren; Bol nimet, maddi ve manevi rızık veren, rızka muhtaç olan bütün mahlukata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.Yâ Rezzâk يَا رَزَّاقُEr-Rezzak esmasının ebced değeri, zikir sayısıEbced değeri ve zikir sayısı ; 308Zikir günü ; CumaZikir saati : Zühre (Sabah erken ve ikindiden sonra. Gece okumalarında akşamdan sonraki iki [...]

Esma-ül Hüsna, ne demektir?

29 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Esma-ül Hüsna, ne demektir?Allah’ın güzel isimleri nelerdir? Allah’ın 99 ismi ve anlamı nedir? Esma-ül Hüsna’nın fazileti ve sırları nelerdir? Esma-ül Hüsna duası nasıl yapılır? Esma-ül Hüsna ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? İşte şifa ve sırlarıyla Esma-ül Hüsna…Esma-ül Hüsna, Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. Esma-i Hüsna 99 isimle sınırlı değildir, derin mânâlar taşır. İşte Esma-i Hüsna gerçeği…İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâ-i Hüsnâ (Esmâü’l-Hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i Hüsnâ terkibinin, geniş [...]

Korkulardan Kurtulmak için Esmaül Hüsna

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Esma Ül Hüsna|

Korkulardan Kurtulmak, korktuklarından emin olmak için, korku içinde olanlar için, korktuğu şeylerden kurtulmak isteyenler için Allahu Teala’nın Esmaül Hüsna’sından isimler, Kuran ve Hadislerde geçen Dualar, ZikirlerKorkulardan Kurtulmak için Esmaül HüsnaYa Mucib, Ya Rahim, Ya Basit, Ya Vekil, Ya Hafiz, Ya Azim, Ya Gafur, Ya Basir, Ya Batın, Ya Mâni, Ya Bâki, Ya MucibHer bir ismi tek başına zikredebileceğiniz gibi hepsini okuyarak da dua edebilirsiniz.Bu şekilde diğer Esmaül Hüsna isimleri de zikrederek dua edilir.Dualarınız için Esmaül Hüsna zikirlerini tamamladıktan sonra Ya Mucib ism-i şerifini de en az üç kere okuyarak ve şefaatçi yaparak duanızı tamamlarsanız Allah’ın izniyle dualarınız çabuk kabul olur, Allahu Teala [...]

Esmaül Hüsna Zikri – ER RAHMAN c.c.

28 Nisan 2019|Categories: Esma Ül Hüsna|

Esmaül Hüsna Zikri - ER RAHMAN c.c.Havas Dua Tılsım Vefk CinlerER RAHMAN: Rahman ( Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden) Dünyada ve ahrette Allah'ın sevdiği bir kul olmak için günde 298 kez okunması tavsiye edilen bu zikir, farz namazlarından sonra 100 kez okunduğu takdirde de Allah'ın rızasına nail olduğu gibi Allah'ın nimetlerinden bolca kendisine rızıklar nasip olur. Bunun yanı sıra, 40 gün riyazet halinde yani az yeme, az içme ve az uyuma halinde günde 1000 kez Ya Rahman zikrini tekrar edenin kalp gözü açılır. 5 vakit namazların ardında da 2500 kez Ya Rahman ismi zikredilirse her işten haberdar [...]

Saç Hastalıkları ve Saç Dökülmesi için okunacak Esmalar

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Esma Ül Hüsna|

Ya Kaviyy – Ya BediSaçların dökülmesi, kepeklenmesi gibi her türlü sorunların önlenmesi ve beslenip saçların sıklaşması için ve daha parlak, güzel olması için  ve ayrıca yüz ve vûcut güzelliği için her gün 86 defa “Yâ Bedi celle  celalühü”okunması tavsiye edilir.Aynı zamanda saç dökülmesi başta olmak üzere birçok saç hastalığı için 117 kez “Yâ Kaviyy celle celalü” zikri okunabilir.Alimler tarafından genel olarak tavsiye edilen okuma şekli; Saç dökülen yere el konur ve aşağıdaki esmalar çokça okunabildiği kadar zikredilir ve saç dökülmesi durana kadar sürekli her gün tekrar edilir.Ya Kaviyy, Ya Bedi olarak saç için veya saç dökülmesi, saç rahatsızlıkları için birlikte okunarak zikre devam [...]