Peygamber Duları

||Peygamber Duları
Peygamber Duları2020-07-02T18:56:54+00:00

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İFTAR DUASI

10 Mayıs 2019|Categories: Peygamber duaları|

Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayında orucunu açarken okuduğu iftar duası…Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Peki Peygamberimizin orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ramazan ayında orucunu açarken okuduğu iftar duası…İFTAR DUASI ARAPÇAİFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu.”İFTAR DUASI ANLAMI“Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

9 Mayıs 2019|Categories: Peygamber duaları|

Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayında orucunu açarken okuduğu iftar duası…Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Peki Peygamberimizin orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ramazan ayında orucunu açarken okuduğu iftar duası…İFTAR DUASI ARAPÇAİFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu.”İFTAR DUASI ANLAMI“Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22)Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

PEYGAMBERİMİZİN SIK SIK OKUDUĞU DUÂ

30 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sık sık okuduğu dualar…Peygamber Efendimiz (s.a.v.) : “Allah Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz.” buyurdu ve şu duâları tavsiye ettiler…Anlamı: “Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)Türkçe Okunuşu: “Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da’fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec’alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî.”ALLAH’A SIĞINMA DUASI“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, [...]

Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı

29 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Ettehiyyâtü DuasıBütün namazların ilk ve son oturuşlarında Tahıyyat yani etthıyyatü duası okunur. Bu dua Kur’an-ı Kerimde geçmediği için ayet değildir ve Allah’u Teâlâ, Peygamber Efendimiz ve Cebrail (Aleyhisselam)’in de katılımıyla Miraç gecesinde ortaya çıkan cümlelerden oluşur. Ettehiyyâtü Duası okunuşu ve anlamı.Ettehiyyâtü Duası OkunuşuEttehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât.Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh,Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.Ettehiyyâtü Duası Türkçe anlamı“Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. [...]

TÜM DUÂLARI KAPSAYAN DUÂ

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in öğrettiği tüm dûaları içine alan dua:Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:Türkçe Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”Anlamı: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden [...]

Rızık Bolluk Bereket Duaları

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Rızık Bolluk Bereket DualarıRızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okunabilmektedir.Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allah’ın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz…Rızık Duası Bereket Duası OkunuşuYâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.Es’elüke bismikel azîmil-a’zamiEnterzukanî helâlen tayyiben.Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhuVe in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane [...]

Hz. Eyyüb’un (Aleyhisselâm) Duası ve Anlamı

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Hz. Eyyüb (Aleyhisselâm)’ın DuasıKur’an-ı Kerim’de bahsi geçen Sabır Kahramanı Hazreti Eyyüb Aleyhisselam kıssasında, birçok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın büyük mükâfâtını düşünerek, büyük bir sabırla tahammül göstermiştir.Daha sonra yaralarından ve hastalığından dolayı kalbine ve diline zarar gelmesi, zikir ve kulluk ibadetlerine mani olması düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki Allah’a kulluk görevi için şöyle dua etmiştir; “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diyerek münacat (dua) etmiştir.Cenâb-ı Hak o hâlis ve sâfi, başka bir niyet taşımayan, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i âfiyetini ihsan edip merhametiyle duasını kabul etmştir.Kuran-ı Kerim’ de Enbiyâ Suresi [...]

Göz Ağrısı ve Gözün Nurlanması için Okunacak Dualar

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Es Seyyid Süleyman El Hüseyni Hazretlerinin Havas-ul Kurân – Kenz-ül Havas adlı kitabında Göz ağrısı ve göz rahatsızlıkları hakkında okunacak dualar şu şekilde açıklanıyor..Göz Ağrısı ve Gözün Nurlanması için DualarGözü ağrıyan bir kimsenin iyi olması için ve gözünün nurlanması için her gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında sağ eliyle alnını tutarak onbeş def’a:Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ inneke alâ külli şey’in kadirün yâ nûrüdedikten sonra onbeş defa;Yâ rabbi kuvvi basari allahümmeşfi enteşşafi allahümme âfi entel muâfiDuasını okuyan kimsenin Allahü Teala Hazretleri lutuf ve keremiyle gözleri ağrımaz ve gözünde her ne hastalık var ise Allah’ın izniyle şifa bulur. Gözü ağrıyan ve hatta [...]

Ahidname Duası – Mühürlenen Ameller

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Ahidname DuasıEbu Bekir es-Sıddîk (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;“Her kim, namazlardan selam verdikten sonra şu kelimeleri söylerse bir melek onları bir sayfaya yazıp mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar (açılmamak üzere göğe) kaldırılır. Allahu Teala, o kulu kabrinden dirilttiği zaman, o melek o sayfayla beraber gelerek;Bu ahidlerin ehli (bu sözleşmelerin sahipleri) nerededirler? (Gelsinler ki) ahidleri kendilerine teslim edilecektir..” diye nidâ eder.O kelimeleri şöyle söylersin;Ey gökleri, yeri yoktan yaratan, gizli ve âşikar her şeyi bilen, Rahman ve Rahim olan Allah! Şüphesiz ki ben, şu dünya hayatında kesinlikle, Senin Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, tek olup hiçbir otağı olmayan [...]

“Bismillahillezi lâ yedurru..” Duası Okunuşu ve Fazileti

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Sabah-akşam 3 defa okunması tasvib edilmiş olan "Bismillahillezi lâ yedurru.." Duası, Anlamı, Havassı ve Faziletleri...                                                            بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْBismillahillezi Duasının Türkçe Okunuşu“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”AnlamıAllah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.Her gün Okunacak DualarSabah-akşam, 3 [...]

Pazar Günü Okunacak Dualar ve Esmalar

28 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları, Sureler|

Pazar Günü Okunacak SurelerPazar sabahı güneş doğmadan 10 veya 20 dakika önce Kafirun suresini 10 defa okuyun , önce ve sonra 11 defa Salavat-ı Şerife okuyun. Dileğiniz olacaktır, eğer olmazsa ondan sonraki Pazar günü tekrar yapınız . İnşallah ilk Pazar günü dileğiniz olacaktır.Kafirun Suresi Latin Harfli Okunuşu Ve Türkçe MealiBismillâhirrahmânirrahîmArapça OkunuşuBismillahirrahmânirrahîm.1- Kul yâ eyyühel kâfirûn2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd6- Leküm dînüküm veliye dînTürkçe AnlamıRahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.1- De ki: Ey kâfirler2- Tapmam o taptıklarınıza!3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.4- Hem [...]

PEYGAMBERLERİN ZOR ZAMANLARDA OKUDUĞU DUA

27 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Allâh’a karşı büyük bir teslîmiyet örneği sergileyen peygamberlerin zor ve sıkıntılı zamanlarda okuduğu duâ..Abdullâh bin Abbâs Hazretleri’nin rivâyetine göre:                                                                                                   حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ“Allâh bize yeter, O ne güzel vekîldir.” sözünü İbrâhim -aleyhisselâm- ateşe atılırken söylemiştir. Peygamberimiz de bu sözü; “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çâresine bakınız!” denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların îmanları [...]

YUNUS PEYGAMBERİN DUASI

27 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Hz. Yunus’un (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de geçen duası…Yûnus Peygamber, balığın karnında şöyle dua etmiştir:                      وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“(Ey Peygamberim!) Zünnûn’u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yûnus’u) da an; zira (o, kavmine) kızarak (yurdundan) ayrılıp gitmişti, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp); ‘(Ey Rabbim!) Senden başka ilâh yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum!’ diye yalvardı.” (Enbiyâ, 21/87)Yüce Allah, Yûnus Peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle [...]

HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) DUALARI

27 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Hz. Süleyman’ın hayırlı ve bol rızık , merhamet ve mağrifet dilediği ve okuduğu dualar. Hz. Süleyman’ın (a.s) duaları…Hz. Süleyman’ın (a.s) okuduğu duların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.1- HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) KURANDA GEÇEN DUASIArapçası:                         رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَTürkçe Okunuşu:“…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).”Anlamı:“…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye [...]

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Türkce Anlamı

27 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, İslam, Peygamber duaları|

Ayetel Kürsi yada Ayetel Kürsi duası olarakta isimlendirilen bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi için Peygamberimiz ayetlerin efendisidir buyurmuşlardır. İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı...AYETEL KÜRSİ OKUNUŞUAllâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de [...]

Yunus Peygamber’in Duası

25 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Yunus Peygamber Balığın karnında iken böyle dua edip sıkıntısından kurtuldu.وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِيالظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”“Ve Zennûn (Yunus A.S), gadaba gelerek (öfkelenerek) gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı (hükmedemeyeceğimizi) zannetti. Sonra karanlıklar içinde (şöyle) nida etti: “Senden başka İlâh yoktur. Sen Sübhan’sın (herşeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zalimlerden oldum.”Açıklama:BismillâhirrahmânirrahîmHz. Yunus, bir gemiye biner, zanneder ki denizin ortasında Allah ona ulaşamaz. geminin yelkenleri [...]

UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

25 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Peygamber Efendimiz uyumadan önce yatağa yattığımızda Âyete’l-Kürsî’yi okumamızı tavsiye ettiği gibi Fatiha ve İhlâs-ı şerîf okunabileceğine dair de hadisleri bulunuyor. Uyumadan önce okunacak duaları haberimizden okuyup-dinleyebilirsiniz.Ebû Hüreyre –radıyallahu anh– der ki: “Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz Hazretleri beni bir vakit zekât mallarının muhafazasına me’mur etmiş idi. İlk gece, birisi gelip, hurmadan avuçlayıp aldı. Ben onu yakalayıp:“– Seni Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretlerine götüreceğim” dedim. O hırsız:“– Muhakkak ben buna muhtacım, benim evlâd ü ıyâlim var ki, son derece fakîr ve zaruret içindedirler” diyerek yakasını bırakmamı istirham eyledi. Ben de merhamet edip bıraktım.Sabah oldukta Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz bana [...]

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -4

25 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî lisânî nûran vece‘ale fî sem‘î nûran vece‘ale fî basarî nûran vece‘ale min halfî nûran ve min emâmî nûran vece‘ale min fevkî nûran ve min tahtî nûran. Allâhümme a‘tınî nûran.Türkçe Anlamı:Allâh’ım! Kalbimi, dilimi, kulağımı, gözümü nurlandır. Önümü ve arkamı, altımı ve üstümü, her yanımı nûrunla aydınlat. Allâh’ım! Bana bir nûr ihsân et. (H.Şerîf, Ebû Dâvud)

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -3

25 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Sa‘d b. Ebû Vakkas (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Resûlullâh (s.a.v.) her namazın ardından şu cümlelerle muhakkak (Cenâb-ı Hakk’a) sığınırdı:Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-‘aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-herami ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri ve e‘ûzü bike min fitneti’l mahyâ ve’l-memâti.Türkçe Anlamı:“Allâh’ım, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınıyorum. Ve kabir azâbından Sana sığınıyorum. Hayâtın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınıyorum.”(Resûlüm) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki; Allâh da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın. Allâh son dere156ce bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Âl-i İmrân, 31)Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allâhü zü’l-Celâl’e kasem ederim ki, hiçbiriniz ben ona [...]

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -2

25 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyete göre, Nebî (s.a.v.) şöyle duâ ederdi:Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağremi vemin fitneti’l-kabri ve azâbi’l-kabri ve min fitneti’n nâri ve azâbi’n-nâri ve min şerri fitneti’l-ğinâ ve e‘ûzü bike min fitneti’l-fakri ve e‘ûzu bike min fitneti’l-mesîhi’d-deccâli. Allâhümme’ğsil annî hatâya bimâi’s selci ve’l-beredi ve nakki kalbî mine’l-hatâyâ kemâ nakkayte’s sevbe‘l-ebyeda mine’d-denesi ve bâ‘id beynî ve beyne hatâya kemâ bâ‘adte beyne’l-meşriki ve’l-mağribi.Türkçe Anlamı:Allâh’ım! Tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, günahtan, ödleklikten, kabir suâlinden ve kabir azâbından, zenginlik gurûrunun şerrinden, yoksulluk sefâletinden Sana sığınırım! Allâh’ım! Bir gözü silik Deccal’in şerrinden de Sana sığınırım. Allâh’ım! Günâhlarımın kirini kar ve buz suyu [...]

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİN DUÂLARI -1

25 Nisan 2019|Categories: Peygamber duaları|

Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:Allâhümme’slih lî dînî’llezî hüve ‘ısmetü emrî ve eslih lî dünyâye’lletî fîhâ me‘âşî ve eslih lî âhiretî’lletî fîhâ me‘âdî vec‘ali’l-hayâte ziyâdeten lî fî külli hayrin vec‘ali’l-mevte râhaten lî min külli şerrin.Türkçe Anlamı:Resûlullâh (s.a.v.) duâ ederken şunu söylerdi: “Allâh’ım! Dînimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Âhiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesîlesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) vesîlesi kıl. (Müslim, Zikr 71)“O Nebiy-yi Muhterem size neyi emretmiş ise onu alın, neden de sakındırmış ise ondan kaçının.” (Haşr, 7)Enes b. Mâlik [...]

ECRİ YÜKSEK DUÂ -2

25 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre “Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim günde yüz kere:“Lâ ilâhe illallâhu, vahdehû lâ-şerîkeleh, lehü’l-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.”Türkçe Anlamı:“Allâh’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır, O’nun eşi ve ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’nundur, O her şeye kâdirdir” derse, bu duâ o kimse için on köle âzâd etmek sevâbına muâdil olur ve ona yüz hasene yazılır, yüz musîbet de ondan mahvolunur (silinir). O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. Ve o kimsenin bu duâyı okumasından daha fazîletli hiçbir kimse evrâd ve ezkâr getiremez. Meğer ki bu duâyı ondan [...]

ECRİ YÜKSEK DUÂ -1

25 Nisan 2019|Categories: Dua Kapısı, Peygamber duaları|

Sübhânallâhi ve bihamdihî ‘adede halkihî ve rıdâ nefsihî ve zinete ‘arşihî ve midâde kelimâtihî. (Üç kere söylenir.)Türkçe Anlamı:“Allâh’ı; mahlûkâtı sayısınca, nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin adedince hamd ile tesbih ederim.” (Müslim, Zikr 79)Resûlullâh (s.a.v.)’in zevcelerinden Cüveyriye (r.anhâ)’nın anlattığına göre, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz bir gün sabah namazını kılınca, daha kendisi namazgâhında iken, erkenden yanından çıkmış, gitmiş, kuşluktan sonra Cüveyriye (r.anhâ) (aynı yerinde zikrederek) otururken geri gelmiş ve: “Bırakıp gittiğim halde duruyorsun (hiç yerinden kımıldamadın gâlibâ!)” diye sormuştur. “Evet” cevâbı üzerine şunu söylemiştir; “Ben senden ayrıldıktan sonra dört kelime(lik bir duâ)yı üç kere okudum. Eğer bunlardan hâsıl olan sevâb tartılacak olsa, senin [...]