Salavatlar

||Salavatlar
Salavatlar2020-07-02T18:53:58+00:00

“KALP GÖZÜNÜ AÇAN SALAVAT”

6 Eylül 2019|Categories: Salavatlar|

Kalp gözü manevi bir kavramdır, kalpte fiilen bir göz yoktur. Kalp gözü açık olmak demek, insanın sıradan görülemeyen şeyleri de görebilmesi/hissedebilmesi/idrak etmesi demektir. Bu da sağlam bir imandan sonra takva bir hayat yaşamakla mümkündür. Takva hayatı ise haramlardan arındırılmış bir hayat olarak anlayabiliriz. Haramlardan uzak ve farzları yapan bir müminin kalp gözü biiznillah açık olur."KALP GÖZÜNÜ AÇAN SALAVAT"Kalp Gözünü Açan Salavat:Buradaki büyük salavatı, büyük istiğfarı ve zikri Resulullah (S.A.V.)’e Hızır (a.s.) telkin etmiştir. Bunları okuyana Muhammedi libas giydirilir. Manevî gözü açılır. Yerlerin ve göklerin anahtarı verilir.kalp gözünün açılması için okunur.BismillahirrahmanirrahimLâ ilâhe illallah, Muhammedün rasûlullâhi fî külli lemhatin ve nefesin adede [...]

SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

24 Haziran 2019|Categories: Salavatlar|

Salavat neden getirilir? Peygamberimize salavat getirilmezse dua Allah’a ulaşmaz mı? Hadislerle Peygamber Efendimiz’e salavat getirmenin önemi ve fazileti.Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurmuşlardır ki:“Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)“İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5)“Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim [...]

MEŞHUR ŞİFA SALAVATI

3 Mayıs 2019|Categories: Salavatlar|

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hastalara ve ağrısı olanlara karşı okuduğu duâlar…Hazret-i Âişe’den -radıyallahu anha- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)Yine Âişe –radıyallahu anha-’dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman:Türkçe Okunuşu: [...]

Muhakkak Okunması Gereken Salavatlar

30 Nisan 2019|Categories: Salavatlar|

Salavatlar, Peygamber efendimizi övme ve ona dua etmeyi ifade etmektedir.  Bu salavatları okuyarak dua edebilir, Allah’a olan inancınızı daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Allah bize Ahzab Suresi 56. ayette şöyle emretmiştir. ”Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber’e salat ediyorlar. Ey İman Edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ” Ayetten de öğrendiğimiz gibi, salavatı ne kadar çok okursak bize o kadar çok faydalı olacaktır. Salavatlar bizim Peygamberimize vefa borcumuzdur. Bu yüzden borcumuzu ödemeliyiz. Şimdi size Önemli okunacak ve her gün okunursa daha çok kabul olacak salavatları yazacağız.İbrahimiyye SalavatıBu salavatı günde 1000 kere okuyan rüyasında Peygamberimizi görür. Bu salavatı 1000 kere okuyan kişi Allah’a [...]

En Önemli ve Etkili Salavatlar, Yedi (7) Salavat

30 Nisan 2019|Categories: Salavatlar|

Hazreti Muhammet’e ve onun soyundan gelen kimselere saygı göstermek amacıyla okunan dualara salavat denir. Salavat okuyarakPeygamberimize dua etmiş olur ve ona olan vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Yayınlayacağımız bu salavatlar 7 salavatlar olarak adlandırılır.  Busalavatın başındaki salavatla sonundaki salavat aynıdır. Bu salavatın faydaları dilediğiniz bir isteğin olmasını istiyorsanız okumalısınız. Sıkıntılardan belalardan kurtaran bu salavatları her gün yatsı namazından sonra okursanız daha kabul olur. Bu salavatları okurken muhakkak abdestli olmanız gerekir. Hayırlı bir şey dilemek için bu salavatları okuyup dua etmelisiniz. Bu salavatları ard arda ve inanarak okuyunuz. İşte salavatlar aşağıdaki sıraya göre okuyarak ibadetinizi yapabilirsiniz.1- Bİ ADEDİ ELF SALEVÂTIاَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰىسَيِّدِنَا [...]

ŞİFA SALAVATI

4 Nisan 2019|Categories: Salavatlar|

Şifa salavatı, hastaların şifâsı için okunan meşhur salâtlardandır.Şifa salavatının Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve meali:Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”Anlamı: Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E SALEVÂT GETİRMENİN FAYDALARI VE FAZİLETLERİ

3 Nisan 2019|Categories: Salavatlar|

Âyet-i kerîmedeki ilâhî ferman mûcibince, O Fahr-i Kâinât’a salât ü selâm getirmek mecbûrîdir. Bu, Cenâbı Hakk’ın Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e karşı bütün ümmetin yapmasını murâd ettiği ve emir buyurduğu âdabdandır.“Allâh’ım! Efendimiz Muhammed’e O’nun ehl-i beytine ve ashâbına salât ü selâm eyle ve üzerlerine dâimâ bereket ve lutfunu indir.”Yüce Rabbimiz; “Kim Peygamber’e itaat ederse, Allâh’a itaat etmiş olur…” (en-Nisâ, 80) buyurmak sûretiyle, hem Habîbi’nin kendi katındaki mevkiine işâret etmiş, hem de kullarından O’na karşı tam bir itaat ve teslîmiyet göstermelerini emretmiştir.Cenâb-ı Hakk’ın insanda tecellî eden bir sanat harikası olan Fahr-i Kâinât -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i, beşerî istîdat ve tâkat dâhilinde kâmilen [...]

PEYGAMBERİMİZİN ÖĞRETTİĞİ SALAVAT

3 Nisan 2019|Categories: Salavatlar|

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz’in bizzat kendisinin öğrettiği salavat-ı şerife:Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:Birgün Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yanımıza gelmişti. Kendisine:“–Yâ Rasûlallâh! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik, ancak sana nasıl salavât getireceğiz?” diye sorduk. O da şöyle buyurdu:Anlamı:“–«Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin!» deyiniz.” (Buhârî, Deavât 32; Tirmizî, Vitir, 20; İbn-i Mâce, İkâme, 25)Okunuşu:Allâhümme salli alâ Muhammedin ve [...]

ŞİFA SALAVATI

28 Mart 2019|Categories: Salavatlar|

 Şifa salavatı, hastaların şifâsı için okunan meşhur salâtlardandır.Şifa salavatı arapçası, türkçe okunuşu ve meali:Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”Anlamı: Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

TESİRİ YÜZ BİN, YÜZ MİLYON OLAN SALAVATLAR

10 Mart 2019|Categories: Salavatlar|

Değerli kardeşimiz,- Salavat-ı şerifelerden az bir kısmı Hz. Peygamber (asm)'in hadislerinde yer almaktadır.Örneğin, teşehhüddeki salavat şekli bunlardan biridir.Keza bir gün bir adam Hz. Peygamber (asm)'e nasıl salavat getirelim diye sorunca şöyle getir diye buyurdu:“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed(in), kema salleyte ala İbrahime ve ala âli İbrahim(e) inneke hamidun mecid.  Ve barik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed(in) kema barekte ala İbrahime ve ala âli İbrahim(e) inneke hamidun mecid.”(Kenzu’l-Ummal, h. no:3993)- İbn Kayyım el-Cevziye, rivayetlerde gelen değişik hadis şekillerini ve rivayetin sıhhat derecesini değerlendirdiği “Cilau’l-efham fi fadli’s-salati ala Muhammedin hayri’l-enam” adlı bir eser yazmıştır. Orada halk arasında meşhur olan veya “Delail’u-Hayrat”, [...]

SABAH AKŞAM 10 KEZ OKUNMASI TAVSİYE DİLEN SALAT

11 Şubat 2019|Categories: Salavatlar|

İsmâil en-Nakşibendî Hazretleri’nin okuduğu rivayet edilen salâtın Arapçası ve Türkçe anlamı…Bildirildiğine göre bu salâta sıdk ve ihlâs ile sabah namazından sonra on kez, uyumadan önce de on kez devam eden kimseye kısa zamanda nurlar ve sırlar keşfolacağı ve Rasûlüllah’ı (s.a.v) görme şerefine ereceği umulur.Salâtın Arapçası:اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ نُسْخَةُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ النَّاسُوتِيَّةِ اَلدَّالُّ عَلٰى مَعَانِيهَا اَلْمَلَكُوتِيَّةِ الْحَاوِي لِأَسْرَارِهَا مِنْ حَضْرَتِكَ الْجَبَرُوتِيَّةِ الَّذِى أَطْلَعَهُ عَلٰى رَقَائِقِ دَقَائِقِهَا اللاَّهُوتِيَّةِ مَنْبَعَ تَجَلِّيكَ لِذَاتِكَ بِذَاتِكَ فِى ذَاتِكَ عَنْ ذَاتِكَ عَلٰى ذَاتِكَ الْاَحَدِيَّةِ بَرْزَخَ الْوَحْدَةِ وَفَيْضَ الْوَاحِدِيَّةِ الَّذِى تَجَسَّدَتْ مِنْهُ الأَجْسَادُ فِى عَالَمِ التَّدْوِينِ وَالتَّسْطِيرِوَتَجَرَّدَتْ مِنْهُ مُجَرَّدَاتِ اللَّطَائِفِ بِحِكْمَةِ الرَّبِّ اللَّطِيفِ الخْبَيِرِ [...]

GEÇİM SIKINTISINDAN KURTULMAK İÇİN

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Bürclər, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Fatiha isteyenler, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Tarot Okumaları, Tasavvuf, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Ya KerimûYa VehhabûYa Zet Tavi 41 gün boyunca günde 100 defa bu sıralama ile okumaya devam edin.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları-Yıldızname Bakımı-Tarot OkumasıHEMEN RANDEVU ALIN; WHATSAPP DANIŞMA HATTI :ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ ʙɪᴏᴇɴᴇʀᴊɪ ᴠᴇᴍᴇᴛᴀғɪᴢɪᴋ ᴜᴢᴍᴀɴɪᴍɪᴢ sᴀʏɪɴ ᴅᴇɴɪᴢ ᴇʀᴇɴ ɪʟᴇɪʀᴛɪʙᴀᴛᴀ ɢᴇᴄᴇʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴅᴇɴ ᴀʀᴀʏᴀʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢ+90 539 881 84 34

GEÇİM SIKINTISINDAN KURTULMAK İÇİN

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Bürclər, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Fatiha isteyenler, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Tarot Okumaları, Tasavvuf, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Ya KerimûYa VehhabûYa Zet Tavi 41 gün boyunca günde 100 defa bu sıralama ile okumaya devam edin.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları-Yıldızname Bakımı-Tarot OkumasıSpiritüel Danışman & Bioenerji Uzmanı Şeyma Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  905536064869

HER TÜRLÜ MİDE RAHATSIZLIĞI İÇİN

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Fatiha isteyenler, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Sureler, Tarot Okumaları, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Hasta olan kişi sağ elini midenin üzerine koyup 70 defa ASR Suresi okursa Allah’ın izniyle iyileşir.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları-Yıldızname Bakımı-Tarot OkumasıSpiritüel Danışman & Bioenerji Uzmanı Şeyma Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  905536064869

SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Bürclər, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Fatiha isteyenler, İslam, İslam alimleri, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Sureler, Tarot Okumaları, Tasavvuf, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Bir tane pirinç tanesinin üzerine 184 adet Ya Mukaddim Celle Celalühu ismini çekerek pirinci yutun-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları-Yıldızname Bakımı-Tarot OkumasıSpiritüel Danışman & Bioenerji Uzmanı Şeyma Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  905536064869

GÖRDÜĞÜ EZİYETTEN KURTULMAK İSTEYENLER İÇİN OKUNACAK DUA

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Bürclər, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Fatiha isteyenler, İslam, Kişisel Gelişim, Peygamber duaları, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Sureler, Tarot Okumaları, Tasavvuf, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Ahlakından kötülüğünden eziyet gören bir kişi Bir bardak suya 7 defa Ya Hafizu ismini okuyup üflesin ve o kişiye içirsin. Hergün düzenli olarak devam edilsin Ya Rahim Celle Celalühu esmasını 258 defa huyunun değişmesini istediğiniz kişinin niyetine okumaya devam edilsin.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları-Yıldızname Bakımı-Tarot OkumasıHEMEN RANDEVU ALIN; WHATSAPP DANIŞMA HATTI :ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ ʙɪᴏᴇɴᴇʀᴊɪ ᴠᴇᴍᴇᴛᴀғɪᴢɪᴋ ᴜᴢᴍᴀɴɪᴍɪᴢ sᴀʏɪɴ ᴅᴇɴɪᴢ ᴇʀᴇɴ ɪʟᴇɪʀᴛɪʙᴀᴛᴀ ɢᴇᴄᴇʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴅᴇɴ ᴀʀᴀʏᴀʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢ+90 539 881 84 34

MANEVİ SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Bürclər, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Kişisel Gelişim, Peygamber duaları, Resimli Çalışmalar, Rüya Nedir?, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Sureler, Tarot Okumaları, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Ya Şafi 421 kereYa Bari 313 kere Yasin Suresi 1 kereHergün okumaya devam edilmelidir.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-iş, Para, Kariyer Çalışmaları HEMEN RANDEVU ALIN; WHATSAPP DANIŞMA HATTI :ᴀʏʀɪɴᴛɪʟɪ ʙɪʟɢɪ ᴀʟᴍᴀᴋ ɪᴄɪɴ ʙɪᴏᴇɴᴇʀᴊɪ ᴠᴇᴍᴇᴛᴀғɪᴢɪᴋ ᴜᴢᴍᴀɴɪᴍɪᴢ sᴀʏɪɴ ᴅᴇɴɪᴢ ᴇʀᴇɴ ɪʟᴇɪʀᴛɪʙᴀᴛᴀ ɢᴇᴄᴇʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ᴅᴇɴ ᴀʀᴀʏᴀʙɪʟɪʀsɪɴɪᴢ+90 539 881 84 34

PANİK ATAK VE DEPRESYON DUASI

25 Aralık 2018|Categories: Astroloji, Astrolojik Analizler, Çalışmalarımız, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Rüyalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Tarot Okumaları, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

21 gün devam edilmek üzere21 Fatiha Suresi 21 Ayetel Kürsi21 Tebbet Suresi (.....keseb’e kadar.)21 İhlas Suresi 21 Felak Suresi 21 Nas Suresi 21 Tevbe Suresi 129. AyetFe in tevellev fe kul hasbiyallâhu, la ilahe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu-İş, Para, Kariyer Çalışmaları-Mekansal Arınma Çalışmaları Spiritüel Danışman & Bioenerji Uzmanı Şeyma Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  905536064869

ACCESS BARS İLE GELEN MUCİZE

6 Aralık 2018|Categories: Çalışmalarımız, Diğer, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Eğitimler, Resimli Çalışmalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar|

Başın üzerinde yer alan 32 özel noktaya uygulanan bir enerji seansıdır. İnsanların farklı şekilde işlev yapmalarına, değişimlerine ve hayatlarında olasılıklara açık olmalarına yardım eden bir bilinçaltı temizliği terapisidir.Bars’ı seans olarak almanız durumunda, gündelik hayatın endişelerinden, sıkıntılarında, uzaklaşıp, yıllardır biriktirdiğiniz negatiflikleri sıfırlayabilirsiniz. Ön görüşme ve ihtiyaçlarınızın değerlendirilmesi ile başlayan Bars seansı, başınızda bulunan 32 noktaya yapılan enerji çalışma ile devam eder. Eski sizden geriye, olmaktan mutluluk duyacağınız yeni bir siz kalır. Şifa ve mutlulukla yenilenmenize destek olur.-Metafiziksel Arınmalar-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-ReikiMetafizik Uzmanı & Yaşam Koçu Hüseyin Yahya Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  05435104403

KİLİTLİ KAPILARI AÇAN SALAVAT

6 Aralık 2018|Categories: Çalışmalarımız, Diğer, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler|

40 gün 1000 “Yâ Latif ” 100 defa salavatı okuyanın duaları kabul olur,kilitli kapılar açılır.-Metafiziksel Arınmalar-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-ReikiMetafizik Uzmanı & Yaşam Koçu Hüseyin Yahya Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  05435104403

GEÇİM SIKINTISINDAN KURTULMAK İÇİN

26 Kasım 2018|Categories: Astrolojik Analizler, Çalışmalarımız, Diğer, Diğer Çalışmalar, Dua Edenler, Dua İsteyenler, Dua Kapısı, Eğitimler, Esma Ül Hüsna, Kişisel Gelişim, Resimli Çalışmalar, Salavatlar, Sizden gelenler, Size Özel Çalışmalar, Tarot Okumaları, Terapi Hizmetleri, Uncategorized, Yaşam Koçluğu, Yazı ve makaleler, Yazılar, YIıldızname Çalışmaları|

Ya Kerimü Ya VahhabüYa Zet Tavi 41 gün boyunca hergün 100 kere okuyan Allah’ın izniyle rızık sıkıntısından kurtulur.-Çakra ve Aura Temizleme-Bilinçaltı Dönüşümü-Yaşam Koçluğu-Spiritüel Çalışmalar-Bioenerji Çalışmaları-Büyük İlişki Aktivasyonu 
Spiritüel Danışman & Bioenerji Uzmanı Şeyma Toy’u arayabilirsiniz.Whatsapp Danışma Hattı:  905536064869

Salavatlar ve Manaları

6 Kasım 2018|Categories: Diğer, Peygamber Efendimizin Hayatı, Salavatlar|

.Salavatlar ve ManalarıAleyhisselamManası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.Aleyhissalatu vesselamManası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.Sallallahu aleyhi ve sellemManası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali MuhammedManası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellimManası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.Manası:Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir.Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve [...]

100 Milyon Salavata denk olan Salavat-ı Şerîf

19 Ekim 2018|Categories: Diğer, Salavatlar|

100 Milyon Salavata denk olan Salavat-ı ŞerîfAllahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil ümmıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bikaderi Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiynEy Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed’e ve ali ashabına, her an zaman Sen’in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyleNot: Gazneli Mahmud günde 300.000 salavat çekerdi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) onun rüyasına girerek 1 tanesi 100.000 e denk olan bir salavat öğretti, bir süre sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) rüyasına tekrar girdi ve kısaca okuduğun salavatın sevabını yazmaktan melekleri yordun buyurdu, şimdi 100.000 [...]

KURAN-I KERiM’DE SIR OLARAK SAKLANAN SALAVATI SERiFE

5 Eylül 2018|Categories: Diğer, H, Salavatlar|

KURAN-I KERiM’DE SIR OLARAK SAKLANAN SALAVATI SERiFEAllahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinilfatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkıVel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihiVe ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.Manası:Allah’ım! kapalılıkları açan, geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan,mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz muhammede O’nun aline ve ashabınaO’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle,ve O’nu mübarek kıl.Başka bir versiyonu Allahümme Salli’ala Seyyidina Muhammedi’nil Fatihi limâ Uğlika vel hatimi limâ Sebeka Nasırıl Hakkı Bil Hakkı vel Hadi İla Sıratikel Müstakim ve ‚ala alihi Hakk’ın Kadrihi ve Mikdarihil Azim.FaydalarıBu salavatı şerif günlük [...]